Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022

19/12/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 19/12
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 7h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị nghiệm thu công trình hoàn thành Đường hầm SCcb huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, tại huyện Chư Păh (GM số 162/GM-BCH)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở, tại trường Chính trị tỉnh từ ngày 15/12 - 28/12
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn giám sát thực hiện CT MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, tại Sở Y tế (KH số 185/KH-UBMT)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v , kiểm tra, đề xuất giải quyết nội dung đề nghị thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 242/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 152/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác 2022 của ngành Tài chính, tại trụ sở KBNN tỉnh (GM số 13277/BTC-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v trao đổi, thống nhất nội dung đề nghị của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên B4-B5 tại QK4, tại Sở Tài chính (GM số 244/GM-STC)
 15h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 928-CV/TU)
 15h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v trao đổi, thống nhất nội dung đề xuất phê duyệt Đề án xây dựng mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí, tại Sở Tài chính (GM số 245/GM-STC)
 15h00  Phòng Thanh tra dự công bố Quyết định Thanh tra, tại Trường THPT Lê Lợi
Thứ ba
 20/12
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị BCH Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin, tại trụ sở Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin (GM số 114/QĐ-TH)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng kết cấu hạ tầng nước sạch theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, tại nhà máy nước Ayun Hạ (GM số 2652/SXD-QLCL)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v Kiểm tra, báo cáo đề xuất nội dung dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe ô tô, tại SỞ Tài chính (GM số 247/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở và Đ/c Thảo Chánh Thanh tra dự Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển rừng, tại Quỹ rừng
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v hỗ trợ kinh phí chi trả tiền bồi thường cho 06 hộ gia đình có đất thu hồi đất thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết ngã ba Cầu Sắt, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 246/GM-STC)
Thứ tư
 21/12
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, tại Bộ CHQS tỉnh
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự Hội thảo tập huấn quản lý tài chính Dự án Bạn hữu trẻ em, tại KS Tre Xanh (GM số 279/GM-BQLDA)
 8h00  Phòng HCSN (Đ/c Tiến) dự Hội nghị báo cáo viên quý IV, tại ĐUK các cơ quan tỉnh (GM số 1351-CV/ĐUK)
 8h30  Phòng HCSN dự Hội nghị sơ kết Chương trình Quốc gia về viêcn trợ phi chính phủ, tại Sở Ngoại vụ (GM số 31/GM-SNGV)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự làm việc với Kiểm toán Nhà nước, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 155/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v Rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố Pleiku; đề xuất cơ sở nhà, đất phù hợp để bố trí nơi bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử, tại Sở Tài chính (GM số 248/STC-GM)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất nội dung, kinh phí đề xuất xây dựng mô hình thí điểm OCOP, tại Sở NNPTNT (GM số 454/GM-SNNPTNT)
Thứ năm
 22/12
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022, tại Hội trường Thị ủy An Khê (GM số 829-GM/TU)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự tổng kết hoạt động công tác Liên Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai năm 2022, tại Pleiku Palace (GM số 26/GM-LHH)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp trực tuyến nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 476/GM-VP)
 14h30  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất các nội dung liên quan đến Dự án thủy lợi, thủy điện, tại Chi cục PTNT (GM số 453/GM-SNNPTNT)
 19h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ công bố Văn bằng bảo hộ, tại đường Anh Hùng Núp (GM số 71/GM-SKHCN)
Thứ sáu
 23/12
S  7h30  Phòng HCSN dự Hội nghị gặp gỡ các đ/v sản xuất kinh doanh nông sản, tại KS Pleiku (GM số 90/GM-SCT)
 8h00  Phòng HCSN dự Hội thảo Thực tiễn và giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại KS Pleiku (GM số 71/GM-SKHCN)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế, tại UBND tỉnh (GM số 477/GM-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở, các đ/c: Khoa (GCS), Đình (QLNS), Ngọc (TH), Quỳnh (HCSN) tham gia phiên xét xử tại TAND tỉnh (TB số 68/TB-TA)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tại Sở TNMT (GM số 5362)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh, tại Nhà hàng Thiên Đường Xanh (GM số 1122/GM-BCĐTHADS)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 86, tại BCH Bộ đội biên phòng tỉnh (GM số 931-CV/TU)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp trực tuyến của BCĐ Quốc gia về phòng chống Covid 19, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 475/GM-VP)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp Đoàn giám sát thực hiện CT MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, tại trụ sở UBMTTQ tỉnh (KH số 185/KH-UBMT)
Go to Top