Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023

17/04/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 17/04
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 7h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở, Đ/c Tùng QLNS dự tập huấn, bồi dưỡng diễn tập KVPT tỉnh, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 1568/KH/BCĐ)
 8h00  Phòng HCSN dự Hội nghị sơ kết triển khai Dự án 8 "thực hiện bình đẳng giới", tại KS Pleiku (GM số 109/GM-BTV)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2022 từ ngày 17/4 - 22/4, tại Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
 9h00  Phòng GCS dự hôp V/v làm rõ trường hợp quy định dừng dự án, tại Sở KHĐT (GM số 69/GM-SKHĐT)
C  14h00  Phòng ĐT dự họp V/v làm rõ điều kiện, trường hợp quy định việc thực hiện dừng dự án, tại Sở KHĐT (GM số 21/TB-SKHĐT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất công trình thị xã Ayun Pa và huyện Kông Chro, tại Sở TNMT (GM số 125/GM-STNMT)
Thứ ba
 18/04
S  9h30  Phòng GCS dự bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, tại các địa phương từ ngày 18/4 - 19/4 (GM số 141/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Hội đồng thẩm định giá đất, tại Sở Tài chính (GM số 62/GM-HĐTĐ)
Thứ tư
 19/04
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp BCĐ Cải cách hành chính tỉnh, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 34/GM-UBND)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo, để xuất xử lý hồ sơ thu hồi đất, dự án đường cất, hạ cánh Cảng hàng không Pleiku, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 112/GM-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam, tại trụ sở UBMTTQ tỉnh (GM số 2101/GM-MTTQ)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN tham gia kiểm tra, giám sát DVMTR tại Ban QLRPH Bắc Iagrai từ ngày 19/4/ - 20/4 (CV số 73/QBVPTR)
 10h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự làm việc với Công ty cổ phần FPT về việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông liên cấp chất lượng cao và hợp tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 33/GM-UBND)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 63/GM)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự luyện tập nội dung Vận hành cơ chế cấp tỉnh trong diễn tập PCTT và TKCN, tại Sở NNPTNT (GM số 17/GM-SNNPTNT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v làm rõ nội dung của dự án Nguyễn Kim, tại Sở KHĐT (GM số 74/GM-SKHĐT)
Thứ năm
 20/04
S    
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v tăng thu ngân tỉnh 2022, tại phòng họp 4A trụ sở UBND tỉnh (GM số 115/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Cục B05 Bộ Công an, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 22/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v một số công tác thuộc lĩnh vực văn hóa du lịch, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 114/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS dự bàn giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, tại huyện KrongPa (GM số 436/SKHC-VP)
Thứ sáu
 21/04
S  7h30 (1 ngày)  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, tại Hội trường 19/5 (GM số 138/GM-HĐND)
 8h00  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị tập huấn công tác dân vận cấp tỉnh, tại KS Tre Xanh (KH số 65-KH/BDVTU)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự buổi ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 35/GM-UBND)
 8h00  Phòng HCSN dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành NĐ 45, tại KS Tre Xanh (GM số 25/GM-SCt)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v phối hợp xây dựng triển khai Chương trình hỗ trợ của EU, tại Sở NNPTNT (GM số 150/GM-SNN)
 13h30  Phòng TH dự họp V/v thẩm định quỹ tiền lương của các Cty Lâm nghiệp, tại Sở LĐTBXH (GM số 20/GM-SLĐ)
Thứ bảy
 22/04
S  8h30 (1 ngày)  Phòng TH dự họp V/v thẩm định quỹ tiền lương của các Cty Lâm nghiệp, tại Sở LĐTBXH (GM số 20/GM-SLĐ)
C    
Go to Top