Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022

17/10/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 17/10
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 872-CV/TU)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v đánh giá hiện trạng xe ô tô, tại Sở Nội vụ (GM số 2196/GM-SNV))
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất báo cáo UBND tỉnh các nội dung có liên quan để hoàn thành việc thẩm định Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Dự báo khí tượng thủy văn đến cấp xã phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai trong các tháng cuối năm 2022, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 179/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v làm rõ những nội dung theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh về chủ trương mua sắm các thiết bị dạy nghề của Trường Cao đẳng Gia Lai, tại Sở Tài chính (GM số 178/GM-STC))
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tại Sở NNPTNT (GM số 329/GM-SNNPTNT)
 15h00  Phòng TH dự họp V/v nghe giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án Khu sản xuất nông nghiệp, tại Sở KHĐT (GM số 222/GM-SKHĐT)
 16h00  Phòng QLNS dự họp V/v thống nya61t tiêu chí lựa chọn dự án bố trí dân cư, tại Chi cục PTNT (GM số 331/GM-SNNPTNT))
Thứ ba
 18/10
S  7h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự gặp mặt nữ cựu tù chính trị yêu nước, tại KS Pleiku (GM số 27-GM/TCT)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp về việc xử lý các vướng mắc về quyết toán sau cổ phần hóa Công ty cổ phần cà phê Gia Lai tại phòng họp 4A UBND tỉnh (GM số 410/GM-VP)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện một số hoạt động về sử dụng tiền DVMTR từ ngày 18/10 - 19/10 (KH số 44/KH-QBVPTR)
C  14h00  Hoãn họp nghe các sở ngành báo cáo xây dựng dự toán thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2023 tại phòng họp 3B (CV số 3354/VP-KTTH).
 14h00  Đ/c Lâm PGĐ Sở dự phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (GM số 413/GM-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội thảo khoa học di tích Quảng trường ĐĐK, tại Sở VHTTDL (GM số 59/GM-SVHTTDL)
Thứ tư
 19/10
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điêrm tại phòng họp 4A UBND tỉnh (GM số 415/GM-VP)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ dự họp về việc tăng hệ số K để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền xử dụng đất tại Văn phòng UBND huyện Ia Grai (GM số 184/GM-STC).
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ dự hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022 tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (GM số 128/GM-UBND)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, tại Sở TNMT (GM số 392/GM-STNMT)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KHCN, tại Sở KHCN (Gm số 53/GM-SKHCN)
 09h00  Phòng TCĐT tham dự kiểm tra thực tế, đề xuất các giải pháp khắc phục hư hỏng công trình cầu treo ndân sinh xã Ia Rsai, huyện Krông Pa (GM số 336/GM-SNNPTNT).
C  13h30  Phòng TCĐT tham dự kiểm tra, đề xuất xây dựng công trình trên địa bàn huyện Ia Pa (GM số 337/GM-SNNPTNT).
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ dư họp v/v thống nhất nội dung xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2022 tại phòng họp Sở Tài chính(GM số 180 /GM-STC ngày 17/10/2022)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp về việc chủ trương mua sắm thiết bị phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 182/GM-STC).
Thứ năm
 20/10
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Tọa đàm "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" tại Hội trường 2/9 (GM số 877-CV/TU))
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 9 tháng năm 2022 tại trụ sở UBND tỉnh (Gm số 876-CV/TU)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp v/v hướng dẫn xác định phí, lệ phí để thực hiện hoàn trả cho công dân do giao dất sai quy định của huyện Phú Thiện tại phòng họp STC (GM số 183/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự gặp mặt, tọa đàm nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhân ngày 20/10, tại Nhà hàng Tre Xanh (GM số 37/GM-BVSTB)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục triển khai dự án Khu nhà ở gia đình Quân nhân, tại Sở KHĐT (GM số 227/SKHĐT)
Thứ sáu
 21/10
S  8h00   Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe các ngành báo cáo kế hoạch khắc phục kết luận 314, tại phòng họp 2B, trụ sở UBND tỉnh
 8h00 (cả ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 (GM số 95/GM-HĐND)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v hỗ trợ dứt điểm kinh phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị trong 02 năm 2020 và 2021 đúng quy định, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 186/GM-STC)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra, đánh giá hiện trạng trang thiết bị y tế, tại huyện Krông Pa (Gm số 961/GM-TTYT)
 8h00  Phòng GCS dự họp V.v thống nhất nội dung việc xử lý, di dời Đài Viễn thông Tây Nguyên, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 185/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh (GM số 12/GM-HĐT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo Khung chính sách của dự án WB, tại Sở TNMT (GM số 396/GM-STNMT)
Thứ bảy
 22/10
S  07h30  Phòng TH tham dự giải việt dã "Chinh phục đỉnh PYẦU huyện Mang Yang tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang.
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 416/GM-VP)
C    
Go to Top