Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022

16/05/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 16/05
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 7h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển", tại Hội trường 2/9 (CV số 594-CV/BTGTU và KH số 105/KH-BTGTU)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng QLNS dự họp V/v kế hoạch phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM 2022, tại Sở NNPTNT (GM số 149/GM-SNNPTNT)
 9h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v Thống nhất đề xuất UBND tỉnh bố trí nơi làm việc tạm của HĐND-UBND thành phố Pleiku trong thời gian xây dựng trụ sở mới, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 83/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Ban Chỉ đạo đào tạo quân sự xã, phường, thị trấn, tại Bộ CHQS tỉnh (GM số 60/GM-BCH)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn công tác của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và tặng quà cán bộ hưu trí nhân dịp 90 năm ngày thành lập tỉnh
 15h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 94/GM-SKHĐT)
Thứ ba
 17/05
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại Hội trường 2/9 (TB số 47/TB-HĐND và CV số 132/VP-CTHĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn công tác của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và tặng quà cán bộ hưu trí nhân dịp 90 năm ngày thành lập tỉnh
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Hội Cựu chiến binh (CV số 871/STC-HCSN)
 9h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v Giải trình Dự thảo Báo cáo Kiểm toán Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 84/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, tại Sở TNMT (GM số 163/GM-STNMT)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v rà soát lại toàn bộ nội dung công việc chuẩn bị cho Tuần lễ kỷ niệm 90 năm, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 195/GM-VP)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết “Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 trên địa bàn tỉnh”, tại Sở KH&CN (GM số 15/GM-SKHCN)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v xem xét nội dung đề xuất ý tưởng đầu tư dự án trung tâm thương mại Pleiku, tại Sở KHĐT (GM số 89/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thanh lý xe ô tô, tại UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Pah (GM số 73/GM-UBND)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra tình trạng xe ô tô, tại Bảo tàng tỉnh (GM số 10/GM-BTT)
Thứ tư
 18/05
S  7h45  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở và Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, tại Hội rường 2/9 (CV số 734-CV/TU)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở - Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tham gia xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh (GM số 50/TA-GM)
 8h00  Phòng ĐT dự họp V/v bàn giao tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông, tại Sở GTVT (GM số 977/GM-SGTVT)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Quỹ BVPTR (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng QLNS dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2/9 (GM số 194/GM-VP)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v báo cáo các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức "Tuần lễ chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh", tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 62/GM-UBND và CV số 1506/VP-KGVX)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định nội dung liên quan đến dự toán chi tiết nhiệm vụ chi đầu tư rừng đặc dụng năm 2022 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tại Sở NNPTNT (GM số 150/GM-SNNPTNT)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất số liệu thu nguồn sử dụng đất, tại Sở KHĐT (GM số 95/GM-SKHĐT)
Thứ năm
 19/05
S  7h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ Thượng cờ, Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TB số 33/TB-UBND và KH số 879/KH-UBND)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ viếng các liệt sỹ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (TB số 33/TB-UBND và KH số 879/KH-UBND)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thẩm định xe ô tô để thanh lý, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GM số 156/GM-TTGDTX)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất khấu trừ số tiền đã chi trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân vào tiền thuê đất phải nộp của dự án đối với trường hợp của Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo An Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 85/GM-STC)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự khai mạc triển lãm "Gia Lai 90 năm xây dựng và phát triển", tại Bảo tàng tỉnh
C  13h30  Phòng ĐT dự họp V/v thống nhất nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu, tại BQL khu kinh tế (GM số 04/GM-BQLKKT)
 13h45  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện KL số 01-KL/TW của Bọ Chính trị khóa XIII, tại Khu B Tỉnh ủy (GM số 732-CV/TU)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, tại Sở NNPTNT (GM số 151/GM-SNNPTNT)
 19h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ Tổng duyệt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh (GM số 32/GM-BTC)
Thứ sáu
 20/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v cho ý kiến chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (GM số 63/GM-UBND)
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Ia Grai, Kông Chro, Mang Yang, tại phòng họp Sở tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Tư pháp (CV số 871/STC-HCSN)
 9h00  Phòng GCS dự Hội đồng định giá tài sản, tại thị xã Ayun Pa (Gm số 17/CV-GĐ&NCTN)
C  15h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở và Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ Công bố đường truyền tín hiệu THGL trên vệ tinh Vinasat-1, tại trụ sở Đài PTTH tỉnh (GM số 01/GM-GM-PTTH)
 20h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm OCOP, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết
Thứ bảy
 21/05
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên, tại Khách sạn Pleiku Palace (GM số 180/GMBNN)
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Phú Thiện, Ia Pa, tại phòng họp Sở tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Xây dựng (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự khai mạc triển lãm tranh của Hội VHNT, tại Nhà Văn hóa Lao động
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh, tại tại Khách sạn HAGL
 13h30  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Kbang, Tp Pleiku, tại phòng họp Sở tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
 19h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh, công bố và đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh, tại Quảng trường ĐĐK
Chủ nhật
 22/05
S  7h45  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Chương trình "Gặp gỡ Gia Lai - Nhật Bản", tại Khách sạn HAGL
 8h00  Phòng QLNS thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 huyện Đức Cơ, tại phòng họp Sở tài chính (CV số 1398/STC-QLNS)
C    
Go to Top