Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

16/11/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 16/11
S  07h00  Đ/c Nguyễn Hữu Thảo dự họp thay Lãnh đạo Sở dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của người Việt Nam tại Hội trường Công an tỉnh (GM số 866/GM-CAT-PQLXNC)
 09h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở công bố Quyết định thanh tra tại trụ sở Khuyến công và Xúc tiến thương mại (GM số 2848/STC-TTr)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp nghe báo cáo về chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2025 và danh mục đầu tư công năm 2021, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 410/GM-VP)
 17h00  Phòng HCSN thay Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến Lễ Công bố ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng di động, tại phòng họp tầng 2 trụ sở BHXH tỉnh (GM số 1183/GM-BHXH)
Thứ ba
 17/11
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại Khách sạn Pleiku Place - Đại sảnh Tầng 2 (GM số 563/GM-MTTQ-BTT)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở báo cáo về việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính 3 năm, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 413/GM-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Tọa đàm Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai tại Trụ sở UBMTTQ (TM số 15173/TM)
Thứ tư
 18/11
S  07h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ ra mắt Trường Cao Đảng Gia Lai và Khai giảng khóa học 2020-2023, tại Trụ sở chính - Trường Cao Đẳng Gia Lai
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thảo luận các nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 109/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí của UBND tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, tại Hội trường tầng 3 Sở Tài chính (GM số 253/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp thẩm tra Tờ trình số 2305/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, tại Phòng họp 2A, trụ sở HĐND tỉnh (GM số 240/GM-HĐND)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v Kiểm tra việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư quy hoạch (Khu A, Khu B) trên địa bàn huyện Phú Thiện, tại Hội trường tầng 3 Sở Tài chính (GM số 254/STC-GM)
Thứ năm
 19/11
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 415/GM-VP)
 09h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, tại Phòng họp tầng 3 Sở Tài chính (GM số 256/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe báo cáo và đề xuất xử lý việc quyết toán sau cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai, tại Phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 414/GM-VP)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v đề xuất UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến các vị trí đất của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh bị tranh chấp, lấn chiếm, tại Phòng họp tầng 3 Sở Tài chính (GM số 257/GM-STC)
Thứ sáu
 20/11
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại Khách sạn Tre Xanh (CV số 23-CV/BDVTU)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự Lễ khai mạc Triển lam ảnh "Căn cứ Cách mạng khu 10 và anh hùng Trần Văn Bình", tại Đường Anh hùng Núp, TP Pleiku
C  14h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ Tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai lần thứ X - năm 2020, tại trụ sở Đài Phát Thanh - Truyền hình Gia Lai (GM số 22/GM-STTTT)
 19h30  Lãnh đạo Sở dự Lễ khai mạc Kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (GM số 66/GM-SVHTTDL)

Go to Top