Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 16/01/2023 đến ngày 19/01/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 16/01/2023 đến ngày 19/01/2023

16/01/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 16/01
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự tổng kết công tác QP-QS năm 2022, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 06/GM-BCH)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v tự chủ tài chính cho Trung tâm lưu trữ lịch sử, tại Sở nội vụ (GM số 102/GM-SNV)
Thứ ba
 17/01
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v triển khai thực hiện Chương trình Sóng và máy tính cho em, tại Sở GDĐT (GM số 124/GM-SGDĐt)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tiếp Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Stung Treng, Cam Pu Chia, tại UBND tỉnh (GM số 146/UBND-NC)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra vị trí đất mở rộng Doanh trại đồn biên phòng, tại xã Ia Puch (GM số 05/GM-BCH)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng nhà làm việc, tại huyện Đak Đoa (GM số 10/GM-UBND)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ tư
 18/01
S    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ năm
 19/01
S  6h45  Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn dự lễ dâng hoa dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường ĐĐK (TB số 01/TB-UBND)
 8h00  Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn dự Lễ viếng các liệt sỹ, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (TB số 01/TB-UBND)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Go to Top