Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023

15/05/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 15/05
S  5h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở làm việc với Tổ Công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội, tại huyện Kông Chro (KH số 1364/KH-Vp)
 7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2022 từ ngày 15/5 - 20/5, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 1048/STC-HCSN)
 9h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự tổng duyệt thực binh A2 trong diễn tập KVPT 2023, tại Cụm CN Diên Phú (GM số 669/GM-CAT)
 9h00  Phòng ĐT dự họp V/v trao đổi một số nội dung liên quan Dự án nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường, tại Sở KHĐT (GM số 97/GM-SKHĐT)
C    
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 01/GM-BCĐ)
 14h30  Phòng HCSN dự họp V/v tham mưu UBND tỉnh xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến, tại Ban Dân tộc (GM số 477/GM-BDT)
 15h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở làm việc với Tổ Công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội, tại huyện IaGrai (KH số 1364/KH-Vp)
Thứ ba
 16/05
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở làm việc với Tổ Công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội, tại trụ sở UBND tỉnh (KH số 1364/KH-Vp)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành cuộc họp Hội đồng cung cấp trong diễn tập KVPT 2023, tại Bộ CHQS tỉnh (KH số 215/KH-TBVKLL)
 8h00  Lãnh đạo Sở dự Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 23 của Bộ Chính trị, tại Hội trường 2-9 (GM số 1034-CV/TU)
 8h00  Phòng TH dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty Cao su Chư Prông), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định KH liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tại phòng họp Chi cục PTNT (GM số 170/GM-SNN)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty Cao su Mang Yang), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
Thứ tư
 17/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự tổng duyệt thực binh A3 trong diễn tập KVPT 2023, tại xã Hà Bầu huyện Đak Đoa (GM số 63/GM-BCH)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc cùng đoàn công tác của BCĐ các Ct MTQG (Tổ 1), tại huyện Kông Chro (CV số 1366/VP-KGVX)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn giám sát Ban KTNS V/v tình hình quản lý, sử dụng nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu toàn dân, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 274/HĐND-BKTNS)
 8h00  Phòng TNH dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty Cao su Chư Păh), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty Cao su Chư Sê), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
Thứ năm
 18/05
S  7h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự gặp mặt nhân dịp ngày khoa học và công nghệ VN, tại Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (GM số 32/GM-HH)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty Quang Đức, Cty LN KongChro), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự khai mạc diễn tập KVPT 2023, tại Bộ CHQS tỉnh (QĐ số 1620-QĐ/BCĐ)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty LN Lơ Ku, Cty LN Kanak), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
Thứ sáu
 19/05
S  7h50  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Ban chỉ huy thống nhất trong diễn tập KVPT 2023, tại Bộ CHQS tỉnh (QĐ số 1620-QĐ/BCĐ)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty LN Sơ Pai, Cty LN Krong Pa), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự thẩm định quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022 (Cty LN Trạm Lập, Cty LN Đak Roong), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 71/GM-STC)
Thứ bảy
 20/05
S  6h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong diễn tập KVPT 2023, tại Bộ CHQS tỉnh (QĐ số 1620-QĐ/BCĐ)
C  13h0  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp BCH Đảng bộ tỉnh ra NQ chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến trong diễn tập KVPT 2023, tại hầm họp trung tâm căn cứ chiến đấu (QĐ số 1620-QĐ/BCĐ)
 14h35  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp Hội đồng cung cấp KVPT 2023, tại hầm họp sa bàn căn cứ chiến đấu (QĐ số 1620-QĐ/BCĐ)
 19h15  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ, tại hầm họp sa bàn căn cứ chiến đấu (QĐ số 1620-QĐ/BCĐ)
Go to Top