Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2022 đến ngày 22/4/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2022 đến ngày 22/4/2022

15/04/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 18/04
S  9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v rà soát quyết toán sau cổ phần hóa công ty Cà phê, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 68/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v báo cáo kinh phí tổ chức tuần lễ chào mừng 90 năm thành lập tỉnh (GM số 155/GM-VP)
 14h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Đak Roong), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất đề xuất triển khai CV 3081/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về chuyển tiền ủng hộ Quỹ vacxin phòng Covid-19, tại UB MTTQ tỉnh (GM số 1510/GM-MTTQ)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v rà soát, xử lý QĐ 849/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v ủy quyền và phê duyệt giá đất, tại Sở Tư pháp (GM số 17/GM-STP)
 14h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Đak Roong, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
Thứ ba
 19/04
S  6h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở đi khảo sát thực tế và làm việc với Đoàn Uỷ ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội về dự án thuỷ lợi Ia Mơr (CV số 70/ĐĐBQH-VP)
 8h00  Đ/c Thảo (Chánh Thanh tra) tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại UBND Tp Pleiku (CV số 69/ĐĐBQH-VP)
 8h00  Phòng HCSN dự họp BCĐ thực hiện Cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN", tại UB MTTQ tỉnh (GM số 1509/GM-MTTQ)
 8h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Kông Chro), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 8h00  Phòng GCS dự kiểm tra tình trạng xe, tại huyện Kbang (GM số 52/GM-UBND)
 8h00 (4 ngày)  Phòng HCSN tham gia Đoàn kiểm tra giám sát DVMTR tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (CV số 68/QBVPTR)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Kông Chro, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v chủ trương di dời các hộ dân lấn chiếm đất rừng thông, tại Sở TNMT (GM số 123/GM-STNMT)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v rà soát dự thảo bảng giá các loại đất huyện Chư Păh, tại Sở TNMT (GM số 128/GM-STNMT)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng xe ô tô, tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (GM số 402/GM-KSBT)
C  13h30  Phòng QLNS dự họp V/v làm việc với Đoàn công tác tỉnh Đak Lak, tại Hội trường 2/9 (GM số 07/GM-STTTT)
 14h00  Đ/c Thảo (Chánh Thanh tra) tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại Cty Khai thác CTTL Gia Lai (CV số 69/ĐĐBQH-VP)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v nghe các ngành báo cáo thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp Sở, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 157/GM-VP)
 14h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Trạm Lập), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất tham mưu UBND tỉnh triển khai việc bàn giao đất của Trường THCS Nguyễn Huệ, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 67/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v xin chủ trương hỗ trợ di dời các hộ dân lấn chiếm đất rừng trồng, tại Sở TNMT (GM số 127/GM-STNMT)
 14h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Trạm Lập, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 19h30  Phòng HCSN dự Lễ khai mạc ngày hội văn hóa các DTTS tỉnh Gia Lai, tại Quảng trường ĐĐK (Gm số 08/GM-BTC)
Thứ tư
 20/04
S  7h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v kinh phí tổ chức Tuần lễ chào mừng 90 năm thành lập tỉnh, tại trụ sở UBND tỉnh
 7h30  Phòng GCS tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, tại TAND tỉnh (GM số 119/CV-DS)
 8h00  Đ/c Nguyễn Hữu Thảo - PBT Đảng ủy dự Hội nghị chuyển đổi số doanh nghiệp, tại Hội trường 2/9 (GM số 849-CV/ĐUK)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v định giá tài sản tranh chấp, chợ Đống Đa Tp Pleiku (GM số 124/GM-TA)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thẩm định Phương án thu giữ gỗ vật chứng vụ án tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa, tại Sở NNPTNT (GM số 124/GM-SNNPTNT)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v tiếp, làm việc với đoàn lãnh sự Tp HCM, Đà Nẵng, tại Sở Ngoại vụ (GM số 18/GM-SNgV)
 8h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Hà Nừng), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Hà Nừng, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 8h30  Phòng GCS dự họp Hội đồng định giá ô tô để xác lập quyền sở hữu toàn dân, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 69/GM-HĐĐG)
C  14h00  Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn dự làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại Sở Tài chính (CV số 69/ĐĐBQH-VP)
 14h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Sơ Pai), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 14h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Sơ Pai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 15h00  Phòng HCSN dự Lễ bế mạc ngày hội văn hóa các DTTS tỉnh Gia Lai, tại Quảng trường ĐĐK (Gm số 08/GM-BTC)
Thứ năm
 21/04
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 7h30  Phòng HCSN dự họp Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU họp 7h30 ngày 21/4/2022, tại sở NNPTNT (Gm số 120/GM-SNNPTNT)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Thảo - PBT Đảng ủy dự Hội nghị cán bộ thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, tại Hội trường 2/9 (GM số 850-CV/ĐUK)
 8h00  Phòng HCSN dự Lễ Công bố Văn bằng bảo hộ và Hội thảo khoa học "Quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp", tại Pleiku Palace (GM số 12/GM-SKHCN)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 41/GM-UBND)
 8h00  Phòng ĐT dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT và ADB chuẩn bị dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, tại Sở NNPTNT (GM số 1430/KH-SNNPTNT )
 8h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Ka Nak), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất đề xuất UBND tỉnh một số biện pháp ngăn chặn biểu hiện bất thường trong thu gom đất nông nghiệp, tại Sở TNMT (GM số 130/GM-STNMT)
 8h00  Phòng QLNS dự Hội thảo xin ý kiến xây dựng dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, tại Cục Thống kê (GM số 122/GM-CTK)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Ka Nak, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 70/GM-STC)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử, tại Cục Thuế tỉnh (GM số 668/GM-CTGLA)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v kinh phí tổ chức Tuần lễ chào mừng 90 năm thành lập tỉnh, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 160/GM-VP)
 13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác ADB - Bộ NNPTNT, tại phòng họp 4A trụ sở UBND tỉnh (GM số 159/GM-VP)
 13h30  Phòng HCSN dự Hội thảo khoa học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tại Pleiku Palace
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra Tờ trình về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô, tại HĐND tỉnh (GM số 61/GM-HĐND)
 14h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty LN Krông Pa), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 14h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Krông Pa, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
Thứ sáu
 22/04
S  8h00  Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Kết luận 21-KL của BCH Trung ương Đảng, tại Hội trường 2/9 (GM số 707-CV/TU)
 8h00  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty HXK Quang Đức), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Ia Pa, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v tình hình phát triển KCN địa phương, tại Sở KHĐT (GM số 72/GM-SKHĐT)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v bố trí kinh phí thực hiện công trình, dự án, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 71/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v họp thống nhất đề xuất phân bổ kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2022, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 72/GM-STC)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất, xử lý đề nghị của Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang về việc xin nguồn vốn từ Dự án FLITCH nộp vào Quỹ để trồng rừng phòng hộ năm 2022, tại Quỹ BVPTR (GM số 03/GM-QBVPTR)
 14h30  Phòng TH dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và Báo cáo tài chính 2021 của Cty LN Kong Chiêng, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 65/GM-STC)
 15h30  Phòng ĐT dự họp v/v xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi các tuyến kênh bị hư hỏng N33, N33-1, VC12 thuộc công trình thủy lợi Ia Mlá, tại Sở NNPTNT (GM số 129/GM-SNNPTNT)
Go to Top