Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

14/12/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 14/12
S  07h00  Giao ban cơ quan
C  13h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự đối thoại với 09 hộ dân tại huyện Chư Sê
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe các sở, ngành báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2020 tại Phòng họp số 3A - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 451/GM-VP)
 14H00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách BHYT tại Phòng họp cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai (GM số 1312/GM-BHXH)
Thứ ba
 15/12
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương tại Phòng họp trực tuyến Hội trường Tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 454/GM-VP)
C    
Thứ tư
 16/12
S  07h30  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 (theo lịch UBND tỉnh)
 07h30  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh tại trụ sở BCH Bộ đ.ội biên phòng tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự nghe báo cáo các nội dung đề xuất ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại Phòng họp số 3B, Tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 460/GM-VP)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (CV số 38-CV/BDVTU)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở làm việc với phóng viên VTC về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tại Sở Tài chính
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị Tổng kết Đề án Xây dựng xã hội học tập tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh (GM số 456/GM-VP)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửu dụng dất trên địa bàn tỉnh tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thứ năm
 17/12
S  08h00  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản thủ tục hành chính tỉnh trụ sở Công an tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự nghe Sở TN và MT, dơn vị tư vấn báo cáo kết quả về khoanh định vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất tại phòng họp 4A, trụ sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
 08h00  Lãnh đạo Sở dự nghe các sở, ngành liên quan báo cáo giải trình về Chương trình khuyến nông tại phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự giải quyết nghiệm thu, thanh toán kinh phí thực hiện các Quy hoạch tại Phòng họp STC (GM số 279/GM-VP)
 15h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp để bàn các giải pháp sử dụng kinh phí để chi trả lương cho người lao động làm công tác phục vụ cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tại Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy - Khu A trụ sở tỉnh ủy (CV số 200-CV/TU)
Thứ sáu
 18/12
S  07h45  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội Báo cáo viên tháng 12/2020 tại Hội trường tầng 4, khách sạn Tre Xanh Plaza (KH số 17-KH/BTGTU)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu A trụ sở Tỉnh ủy (CV số 194-CV/TU)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại Khách sạn Pleiku Place (GM số 588/GM-MTTQ-BTT)_
 
C  14h00  Lãnh đạo Sở dự họp trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh tại Trung tâm hội nghị Pleiku Place (theo lịch UBND tỉnh)

Go to Top