Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022

14/11/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 14/11
S  7h00  Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự thảo luận dự toán NSNN với thanh phố Pleiku và huyện Iagrai
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán NSNN với Sở Khoa học và Công nghệ, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 214/GM-STC)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc, tại HĐND tỉnh (GM số 97/GM-HĐND)
 9h15  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán NSNN với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 214/GM-STC)
C  14h00  Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn dự họp kiểm điểm, tại phòng họp Sở Tài chính
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình, tại trụ sở HĐND tỉnh
Thứ ba
 15/11
S  7h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán NSNN với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 216/GM-STC)
 8h00  Lãnh đạo Sở dự lễ phát động ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tại trụ sở Công an tỉnh (GM số 20/GM-BCĐ)
 8h30  Lãnh đạo Sở dự họp V/v góp ý dự thảo Đề án báo chí giai đoạn 2023-2025, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GM số 440/GM-VP)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán NSNN với Sở Tài nguyên Môi trường, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 216/GM-STC)
 9h00  Phòng QLNS dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Thông tư 23 của Bộ Tài chính (GM số 465/GM-QLNS)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán NSNN với Sở Giáo dục và Đào tạo, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 216/GM-STC)
 14h00  Phòng QLNS dự họp BCĐ Đề án "Tổ chức tập huấn tuyên truyền chuyên sâu, Luật biên phòng" tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (KH số 2867/KH-BCĐ)
 15h15  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thảo luận dự toán NSNN với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 216/GM-STC)
Thứ tư
 16/11
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đợt 2)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Đoàn giám sát Việc thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại , tại trụ sở HĐND tỉnh (TB số 142/HĐND-BPC)
 8h00  Phòng ĐT dự họp V/v thẩm định Đồ án QHPK khu du lịch văn hóa đồi thông, tại Sở Xây dựng (TB số 106/TB-SXD)
C  14h00  Phòng HCSN dự họp V/v làm việc với công ty cổ phần MISA, tại Sở TTTT (GM số 31/GM-STTTT)
 17h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại, tại Quảng trường ĐĐK
Thứ năm
 17/11
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự làm việc cùng BCĐ 389, tại HĐND tỉnh (GM số 49/GM-BCĐ)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội thảo phổ biến một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL, tại Tp Quy Nhơn (GM số 444/GM-VP)
Thứ sáu
 18/11
S  7h30  Phòng QLNS dự tập huấn công tác phi chính phủ nước ngoài, tại KS Pleiku (GM số 67/LHCT)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội thảo phổ biến một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL, tại Tp Quy Nhơn (GM số 444/GM-VP)
 8h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 99/GM-HĐND)
C    
Go to Top