Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

13/06/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 13/06
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v đánh giá 15 năm thi hành luật Bình đẳng giới, tại KS Tre Xanh (GM số 18/GM-UBND)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Ban Dân tộc (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại tx Ayun pa (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung trình kỳ họp Sáu, HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 81/GM-UBND)
 14h00  Phòng QLNS họp Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại UBMTTQ tỉnh (QĐ số 299/QĐ-MTTQ)
Thứ ba
 14/06
S  8h00  Ban Giám đốc và Đ/c Tân (GCS) tiêm vacxin Covid-19 mũi 4, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (CV số 154-CV/BBVCSSK)
 8h00  Phòng HCSN dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện, tại KS Pleiku (GM số 11/GM-BCĐ)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Krông Pa (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  14h00  Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn dự họp về tình hình triển khai các phần mềm, tại phòng họp Sở Tài chính
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất của Đài khí tượng thủy văn, tại Sở NNPTNT (Gm số 185/GM-SNNPTNT)
Thứ tư
 15/06
S  6h30 (3 ngày)  Đ/c Trương Thanh Tùng (QLNS) tham dự diễn tập KVPT, tại huyện Chư Sê (KH số 43/KH-BCĐ)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp Hội đồng bình chọn sản phẩm tiêu biểu, tại Hội trường A, tầng 8 trụ sở Liên cơ quan (Gm số 36/GM-HĐBC)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Nội vụ (CV số 871/STC-HCSN)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là người DTTS, tại huyện Mang Yang (GM số 34/TB-BDT)
 9h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất tham mưu UBND tỉnh kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Đak Đoa, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 98/GM-STC)
C  13h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở làm việc với Thanh tra tỉnh về tình hình triển khai các phần mềm, tại Thanh tra tỉnh
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Hội đồng thẩm định giá đất, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 100/HĐTĐGĐ)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất kinh phí bảo đảm triển khai NQ về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở, tại Sở KHĐT (GM số 122/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v một số nội dung liên quan đến Trung tâm giống thủy sản, tại Sở NNPTNT (Gm số 191/GM-SNNPTNT)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v kiểm tra, báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến dự án đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, tại Sở GTVT (Gm số 1234/GM-SGTVT)
 14h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ gặp mặt Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tại Công an tỉnh (GM số 349/GM-CAT)
Thứ năm
 16/06
S  7h30  Phòng GCS dự tiêu hủy thuốc lá và tang vật vi phạm hành chính, tại Tp Pleiku (TB số 20/TB-CQTTBCĐ389)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc các dự án, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 216/GM-VP)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra Tờ trình 1145/TTr-UBND của UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán kinh phí phân giới cắm mốc, tại trụ sở HĐND tỉnh (Gm số 73/GM-HĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực pháp chế, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 83/GM-UBND)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất nội dung lập dự án liên kết nuôi trồng cây dược liệu, tại Sở KHĐT (GM số 123/GM-SKHĐT)
 8h00  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Quỹ phòng chống thiên tai (CV số 871/STC-HCSN)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là người DTTS, tại huyện Ia Pa (GM số 34/TB-BDT)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Phú Thiện (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự buổi làm việc cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh với ngành Y tế tỉnh Gia Lai, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (Gm số 219/GM-Vp)
 13h30  Phòng GCS dự họp V/v phối hợp triển khai công tác chuyển giao tài sản, phương tiện và trang thiết bị công tác cho Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh, tại Sở Ngoại vụ (GM số 21/GM-SNgV)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất đề xuất nhu cầu kinh phí KH thực hiện CT MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, tại Ban Dân tộc (Gm số 680/GM-BDT)
 16h30  Phòng TH dự họp V/v thống nhất đề xuất xử lý một số nội dung liên quan đến Công ty LN Ia Pa, tại Sở NNPTNT (Gm số 198/GM-SNNPTNT)
Thứ sáu
 17/06
S  7h45  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham dự bế mạc diễn tập Khu vực phòng thủ, tại huyện Chư Sê (KH số 43/KH-BCĐ)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 84/GM-UBND)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách, tại trụ sở HĐND tỉnh (Gm số 72/GM-HĐND)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (CV số 871/STC-HCSN)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là người DTTS, tại huyện Chư Pah (GM số 34/TB-BDT)
C  14h00  Dự kiến: Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Tuần lễ các sự kiện 90 năm ngày thành lập tỉnh.
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v làm rõ nội dung người làm việc thuộc các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên 2022, tại Sở Nội vụ (GM số 1178/SNV-TCBC)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực VHXH, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 74/GM-BVHXH)
 14h00  Phòng GCS dự kiểm tra hiện trạng xe ô tô, tại thị xã An Khê (Gm số 55/GM-MTTQ)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tại UBND Tp Pleiku (Gm số 122/GM-UBND)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo kết quả khảo sát giá VLXD, tại Sở Xây dựng (GM số 36/GM-SXD)
Thứ bảy
 18/06
S    
C    
Chủ nhật
 19/06
S    
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự phiên họp thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 85/GM-UBND)
Go to Top