Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023

13/03/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 13/03
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  PHòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết với phụ nữ, tại huyện Krông Pa (GM số 724/BCH-XDTCH)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v liên quan đến dự án Tăng cường kết nối giao thông Tây Nguyên, tại Sở TNMT (GM số 65/GM-STNMT)
 9h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất một số nội dung liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm theo đề nghị của Sở Y tế, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 31/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự phiên họp thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khoá XII, tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (GM số 24/GM-UBND)
 13h30  Phòng GCS dự xem xét tại chỗ và định giá tài sản, tại Tp Pleiku (GM số 39/CV-DS)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, tại phòng họp Sở Tài chính
 14h00  Phòng TH dự hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2022, tại Sở KHĐT (GM số 35/GM-KTĐTH)
 14h00  Phòng QLNS dự họp trao đổi, thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí phục vụ công tác đối ngoại năm 2023 theo đề nghị của Đảng ủy Công an tỉnh để hỗ trợ Công an tỉnh Ratanakiri xây dựng nhà làm việc, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 32/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất các danh mục dự án cần thu hồi đất, tại Sở TNMT (GM số 69/GM-STNMT)
Thứ ba
 14/03
S    
 5h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham gia Đoàn khảo sát thực địa của Tiểu ban Văn kiện - Lực lượng để xây dựng KH diễn tập phòng thủ, tại Thủy điện An Khê (GM số 13/GM-TBVKLL)
 8h00  PHòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết với phụ nữ, tại huyện Ia Pa (GM số 724/BCH-XDTCH)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v giải quyết án dân sự về tranh chấp đất, tại huyện Đak Đoa (GM số 65/GM-TA)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v Đề xuất ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ngân hàng Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 30/GM-STC)
C  13h00  Phòng GCS tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Đức Cơ (TB số 107/TB-HĐND)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v hệ số điều chỉnh giá đất, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 69/GM-VP)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê
 14h00  Phòng QLNS dự Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tại Công an tỉnh (GM số 08/GM-BCĐ)
 14h00  Phòng HCSN dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài, tại Hội trường 2/9 (GM số 06/GM-SNgV)
Thứ tư
 15/03
S  7h00  Phòng GCS tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Chư Prông (TB số 107/TB-HĐND)
 8h00  PHòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết với phụ nữ, tại huyện Chư Prông (GM số 724/BCH-XDTCH)
 8h00  Phòng HCSN dự kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh, tại khu di tích thắng cảnh Biển Hồ
 9h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 34/GM-STC)
C  13h30  Phòng QLNS dự Hội nghị trực tuyến Các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, tại trụ sở NHNN tỉnh (GM số 212/GM-GLA)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Đak Đoa (TB số 70/VP-CTHĐ)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 71/GM-VP)
 14h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 35/GM-STC)
Thứ năm
 16/03
S  5h30  Phòng GCS tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa (TB số 107/TB-HĐND)
 7h00  Phòng QLNS dự làm việc với tổ KTNN Chương trình MTQG từ ngày 16/3 - 17/3, tại Ban Dân tộc (CV số 178/BDT)
 7h20  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại Tp Pleiku (TB số 106/TB-HĐND)
 8h00  PHòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết với phụ nữ, tại huyện Chư Prông (GM số 724/BCH-XDTCH)
 8h00  Phòng QLNS dự họp thẩm định, kiểm tra, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử, tại Sở TTTT (GM số 339/STTTT-CNTT)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất phương án thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, tại Sở LĐTBXH (GM số 13/GM-SLĐTBXH)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v Thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Quảng trường huyện Kông Chro, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 36 /HĐTĐGĐ-GM)
Thứ sáu
 17/03
S  7h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, tại KS Pleiku Palace (GM số 29/GM-STC)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự tọa đàm kỷ niệm 10 năm khánh thành công trình Quảng trường Đại đoàn kết, tại Hội trường 2/9
 8h30  Phòng GCS dự xem xét tại chỗ và định giá tài sản, tại huyện Chư Sê (GM số 44/CV-DS)
C  14h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra thực tế các nội dung liên quan đến công tác điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất (GM số 77/GM-STNMT)
Go to Top