Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

13/02/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 13/02
S  6h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự tập huấn Chính trị viên Ban CHQS cơ quan từ ngày 13/02 - 19/02 (KH số 299/QĐ-BCH)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất đề xuất giao tài sản kết cấu hạ tầng, tại Sở NNPTNT (GM số 32/GM-SNNPTNT)
 9h00  Phòng ĐT dự họp V/v xử lý vướng mắc triển khai dự án ĐTXD khu công nghiệp Nam Pleiku, tại Sở KHĐT (CV số 242/SKHĐT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo tình hình hoạt động các cụm công nghiệp, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (Gm số 26/GM-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v kiểm tra, xử lý việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh xin trả lại tài sản, tại phòng họp Sở Tài chính (CV số 15/GM-STC)
Thứ ba
 14/02
S  7h45  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng, tại BCH quân sự tỉnh (GM số 14/GM-UBND)
   
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 14/GM-STC)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự kiểm tra danh mục sửa chữa trên các tuyến Đường tỉnh năm 2023 từ ngày 14/02 - 15/02 (GM số 245/GM-SGTVT)
C  13h30  Phòng QLNS (Đ/c Tùng) tham gia trả lời phỏng vấn V/v các nguồn kinh phí tiềm năng có thể sử dụng/chi cho hoạt động hiệu quả cần được nhân rộng trong giai đoạn 2022-2026, tại Sở Tài chính (Gm số 17/GM-SKHĐT)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe các ngành liên quan báo cáo xử lý nợ tiền thuê đất sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, tại phòng họp 3B - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 29/GM-VPUB)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v nghe báo cáo về triển khai cải tạo nút giao thông, tại Hội LHPN tỉnh (GM số 26GM-UBND)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo về KH triển khai phát triển du lịch, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 28/GM-VP)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v triển khai NQ về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho học viên, tại Sở KHĐT (CV số 256/SKHĐT)
 14h30  Phòng GCS dự kiểm tra thực tế các lô đất đề nghị tăng hệ số điều chính giá đất, tại huyện Đức Cơ (GM số 16/GM-STC)
Thứ tư
 15/02
S  7h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (huyện Đak Pơ) , tại Sở Công thương (GM số 02/GM-HĐ)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Sở NNPTNT về đề nghị của công ty Meiwa, tại Sở Tài chính (GM số 398/SNNPTNT)
 8h30  Phòng GCS dự họp Hội đồng định giá tài sản, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 17/GM-HĐĐG)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, tại huyện Krông Pa (GM số 33/GM-STNMT)
 9h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư (huyện Đak Đoa), tại Sở Công thương (GM số 03/GM-HĐ)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, tại Ngân hàng CSXH tỉnh (GM số 44/GM-NHCS)
 15h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v kiểm tra, làm rõ thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 18/GM-STC)
Thứ năm
 16/02
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất tham mưu UBND tỉnh tổ chức tọa đàm 98 năm ngày Báo chí, tại Sở TTTT (GM số 03/GM-STTTT)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo các nội dung liên quan đến Bệnh viện Bình An,tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 31/GM-VP)
 8h00  Phòng GCS tham dự tiêu hủy vật chứng, tài sản, tại Cục THADS tỉnh (GM số 58/GM-CTHADS, 59/GM-CTHADS)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh QK5, tại trụ sở BCHQS tỉnh (GM số 969-CV/TU)
Thứ sáu
 17/02
S  6h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy, tại huyện Phú Thiện (GM số 970-CV/TU)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (CV số 338/Vp-CNXD)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Go to Top