Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022

12/09/2022
Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 12/09
S  7h00  Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 113/Gm-UBND)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS, tại Công ty TNHH LN Lơ Ku, huyện Kbang (CV số 45/TB-BDT)
 8h00  Phòng QLNS họp Đoàn giám sát Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại trụ sở HĐND tỉnh (TB số 177 /TB-HĐND)
 8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tại huyện Chư Sê (CV số 2638/STC-ĐT)
 8h30  Phòng TH dự họp V/v Hướng dẫn Cty Cổ phần giáo dục Đăng An Khang hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư dự án, tại Sở KHĐT (GM số 192/GM-SKHĐT)
C  13h15  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Đại hội chi Bộ 3, tại Hội trường Sở Tài chính
 14h45  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, tại trụ sở Khu B Tỉnh ủy (GM số 838-CV/TU)
Thứ ba
 13/09
S  8h00  Lãnh đạo Sở dự Đại hội chi Bộ 2, tại Hội trường Sở Tài chính
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện NQ 136 và NQ 285, tại huyện Chư Pưh, Krông Pa (CV số 2728/STC-QLNS)
   
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại huyện Ia Grai (TB số 177 /TB-HĐND)
 8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tại huyện Chư pưh (CV số 2638/STC-ĐT)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v rà soát, thống nhất các chỉ tiêu KTXH 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 2022, tại Sở KHĐT (GM số 193/GM-SKHĐT)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra, hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan phương án sắp xếp chuyển giao đất, tại Công an tỉnh (GM số 89/GM-CAT)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo công tác ĐT XDCB do Sở TNMT và Sở TT&TT quản lý, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 346/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XII, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 114/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v tham dự cuộc họp tổng kết của Đoàn giám sát "Việc thực hiện chỉ tiêu NQ của HĐND tỉnh về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về xã", tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 86/GM-BVHXH)
 14h00  Phòng QLNS (Đ/c Đình) dự họp V/v triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác giám sát của BTV Hội Nông dân, tại Hội Nông dân tỉnh (GM số 64-GM/HNDT)
Thứ tư
 14/09
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở làm việc với Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS, tại trụ sở HĐND tỉnh (CV số 45/TB-BDT)
 8h00  Dự kiến: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện NQ 136 và NQ 285, tại huyện Chư Sê, thị xã Ayun Pa (CV số 2728/STC-QLNS)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại huyện Kong Chro (TB số 177 /TB-HĐND)
 8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tại huyện Krông Pa (CV số 2638/STC-ĐT)
C  13h30  Phòng TH dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án " Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, (tại Đak Nông)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Ia GRai, tại trụ sở UBND huyện Ia GRai (GM số 347/GM-VP)
 14h00  Lãnh đạo Sở và các đ/c trong BCH Đảng bộ Sở làm việc với Thường trực Đảng ủy khối, tại Sở Tài chính
 14h00  Phòng GCS dự thẩm định mức tiêu hao nhiên liệu xe, tại Bệnh viện Nhi (GM số 537/BVN)
Thứ năm
 15/09
S  8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện NQ 136 và NQ 285, tại huyện Kbang, Chư Prông (CV số 2728/STC-QLNS)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại huyện Chư Pưh (TB số 177 /TB-HĐND)
 8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tại thị xã Ayun pa (CV số 2638/STC-ĐT)
 8h00  Phòng TH dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án " Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030, (tại Đak Nông)
C  13h30  Phòng QLNS dự họp V/v thẩm định dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tại Chi cục PTNT (GM số 291/GM-SNNPTNT)
Thứ sáu
 16/09
S  8h00  Dự kiến: Đ/c Đỗ Tiến Đông–PCT thường trực UBND tỉnh làm việc với UBND Mang Yang về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng còn lại; công tác an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện
 8h00  Đ/c Hồ Phước Thành-PCT UBND tỉnh làm việc với Sở NNN&PTNT, BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
 8h00  Phòng TH dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực TCDN năm 2022 (tại Đak Lak)
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện NQ 136 và NQ 285, tại huyện Đak Pơ, Đức Cơ (CV số 2728/STC-QLNS)
 8h00  Phòng TH dự họp V/v phá sản của công ty Thương mại XNK Gia Lai, tại Tòa án nhân dân tỉnh (GM số 15/GTT-TA)
 8h00  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát Việc sử dụng kinh phí 10% trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tại huyện Ia Pa (TB số 177 /TB-HĐND)
 8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tại thị xã An Khê (CV số 2638/STC-ĐT)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Go to Top