Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022

11/04/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 11/04
S    
C    
Thứ ba
 12/04
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v Đề án phát triển sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (Gm số 146/GM-VP)
 8h00  Phòng HCSN tham gia Đoàn công tác BCĐ Đề án 61, tại thị xã An Khê (CV số 06-CV/BCĐ)
   
 9h00  Phòng HCSN dự họp V/v báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ quyết toán các dự án trồng rừng thay thế để thực hiện các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến năm 2020, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 63/GM-STC)
C  13h00  Phòng HCSN tham gia Đoàn công tác BCĐ Đề án 61, tại huyện Đak Pơ (CV số 06-CV/BCĐ)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động quý I, tại trụ sở Ngân hàng CSXH (GM số 147/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS dự họp V.v Kiểm tra hồ sơ đề nghị phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại một số tuyến đường trên địa bàn thị xã An Khê, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 62/GM-STC)
 14h00  Phòng ĐT dự họp v/v thẩm định 04 nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tại Tp Pleiku, tại Sở Xây dựng (GM số 20/GM-SXD)
 15h30  Đ/c Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Thanh tra Quân khu 5, tại BCH Quân sự tỉnh
Thứ tư
 13/04
S    Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở đi công tác Hà Nội
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực quản lý biên giới cho cán bộ phụ trách công tác quản lý biên giới tại tỉnh, Hội trường 2/9 (GM số 15/GM-SNgV)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ATGT quý I, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 149/GM-VP)
 8h00  Phòng HCSN dự làm việc với Đoàn Công tác Bộ Tư pháp, tại Sở Tư pháp (GM số 12/GM-STP)
 8h00 (3 ngày)  Phòng HCSN tham dự Đoàn Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện một số hoạt động sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (GM số 06/KH-QBVPTR)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra thực địa và lấy ý kiến Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ cát xây dựng xã Ia Piar, xã Ia Yeng và xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH MTV Trang Đức, tại huyện Phú Thiện (Gm số 120/GM-STNMT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 142/GM-VP)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất đề xuất nguồn vốn triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản, tại Sở NNPTNT (GM số 115/GM-SNNPTNT)
Thứ năm
 14/04
S  7h30  Phòng QLNS tham dự Hội nghị hướng dẫn diễn tập Khu vực phòng thủ, tại huyện Chư Prông (GM số 35/GM-BND)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng), tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh - Khu B Tỉnh ủy (CV số 701-CV/TU)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ATGT quý I do Bộ GTVT chủ trì, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 153/GM-VP)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty Cao su Chư Pah), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty Cao su Mang Yang), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
Thứ sáu
 15/04
S  7h30  Đ/c Đặng Công Lâm, Đ/c Trần Thị Huệ, Đ/c Bùi Thị Hồng Tân khám sức khỏe định kỳ theo thông báo của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, tại BV Đa khoa tỉnh (CV số 131-CV)
 7h30  Phòng QLNS tham dự Hội nghị hướng dẫn diễn tập Khu vực phòng thủ, tại huyện Mang Yang (GM số 35/GM-BND)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, tại Hội trường 2/9 (GM số 64/GTrT-HĐND)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty Cao su Chư Prông), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v đề xuất tham mưu UBND tỉnh chuyển giao đất của BV Đa khoa tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 66/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người DTTS 2021 (Cty Cao su Chư Sê), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 64/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự xác định giá tài sản hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, tại Sở KHCN (GM số 359/SKHCN-VP)
Go to Top