Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

11/01/2021

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 11/01
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2021 tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 02/GM-SLĐTBXH)
 10h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp hướng dẫn triể khai Dự án khai thác nhựa thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Phòng họp B2, Sở NN và PTNT (GM số 07/GM-SNNPTNTY)
C    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
Thứ ba
 12/01
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp cho ý kiến các nội dung để Quỹ tổ chức tổng kết dánh giá năm 2020, bàn giải pháp triển khai hoạt động trong năm 2021 tại Hội trường Hội LHPN tỉnh (GM số 04/GM-HĐQL)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện đề án 938, 939 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội trường Viên Ngọc Xanh 2, Khách sạn Pleiku Place (GM số 06/GM-VP)
Thứ tư
 13/01
S  08h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp về hình thức triển khai dự án Chợ đầu mối nông sản quốc tế tại xã K'Dang, huyện Đăk Đoa tại Phòng họp tầng 3, Sở KH&ĐT (GM số 11/GM-KHĐT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai (GM số 09/GM-STC)
Thứ năm
 14/01
S  07h30  Hội nghị cán bộ công chức
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, Trụ sở Tỉnh ủy (CV số 245-CV/TU)
C  13h30  Tổng kết cơ quan
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (CV số 246-CV/TU)
Thứ sáu
 15/01
S  07h30  Lãnh đạo phòng HCSN dự họp thay LĐ Sở dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác gia đình và phòng, chống, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh tại Hội trường Khách sạn Pleiku Place (GM số 02/GM-SVHTTDL)
 
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 tại Hội trường HLHPN tỉnh (GM số 06/GM-BCĐ)
C  13h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 tại Hội trường Cục thuế tỉnh (GM số 37/GM-CTGLA)

Go to Top