Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022

09/05/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 09/05
S    Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở đi công tác tại Hà Nội từ ngày 08/5/2022 - 10/5/2022
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Mang Yang (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Krông Pa (TB số 47/TB-HĐND)
 "8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức "Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh", tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 183/GM-VP)
 9h00  Phòng QLNS dự họp V/v thống nhất xử lý các vướng mắc khi triển khai kế hoạch giao rừng, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 182/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 77/GM-STC)
 14h00  Phòng QLNS dự họp Vv đề xuất 02 huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 (GM số 142/GM-SNNPTNT)
 15h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2021, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 181/GM-VP)
Thứ ba
 10/05
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Tỉnh đoàn (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp trực tuyến V/v chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn kết nối Tây Nguyên, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (Gm số 45/GM-UBND)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ tư
 11/05
S  8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Phú Thiện (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại thị xã An Khê (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của UB MTTQ tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v giải trình, làm rõ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cấp huyện theo NĐ 167, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 78/GM-STC)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ năm
 12/05
S  7h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị giao ban Liên hiệp các hội KHKT các tỉnh Tây Nguyên, tại Pleiku Palace
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại trụ sở HĐND tỉnh (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Hội Văn học nghệ thuật (CV số 871/STC-HCSN)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
 13/05
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Hội Hội Liên hiệp phụ nữ (CV số 871/STC-HCSN)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
 14/05
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Hội Hội Người cao tuổi (CV số 871/STC-HCSN)
C    
Go to Top