Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

09/11/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 09/11
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường 2/9 (GM số 220/GM-HĐND). Thời gian 01 ngày.
C  14h00  Đ/c Nuyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe báo cáo về Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sựu cố hóa chất tại Phòng họp số 3B, tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 394/GM-VP)
 14h00  ĐĐ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Chương trình MTQG tại Phòng họp số 4A, trụ sở UBND tỉnh (GM số 397/GM-VP)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ dự thảo luận để thống nhất trình UBND tỉnh một số hoạt động, nhiệm vụ của Sở Văn hóa tại Phòng họp STC (GM số 2792/STC-HCSN)
Thứ ba
 10/11
S  08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 tại Khánh sạn Pleiku (GM số 47/GM-CTĐ)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghi tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Hội trường 2/9 (GM số 387/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030" tại Phòng họp 3B -Ttrụ sở UBND tỉnh (GM số 395/GM-VP)
Thứ tư
 11/11
S  07h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự cuộc họp lấy ý kiến tham gia của các cơ quan về dự thảo Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại phòng họp Sở Nội vụ (GM số 12/GM-SNV)
 08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự nghe các sở, ngành báo cáo việc đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Phòng họp số 3A - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 395/GM-VP)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ dự họp giao nhiệm vụ chuẩn bị kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 tại Phòng giao ban Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (GM số 99/GM-BTTr)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở báo cáo phương án thu, chi ngân sách năm 2021, giai đoạn 2021-2025 tại Phòng họp 3B, tru sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thứ năm
 12/11
S  07h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên Tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 02 ngày (GM số 393/GM-VP)
 08h30  Phòng GCS dự họp thay LĐ Sở dự kiểm tra thực tế bồi thường giải phóng, mặt bằng dự án Trạm biến áp 220KV tại Trụ sở UBND huyện Chư Sê (GM số 340/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Lãnh đạo Sở dự nghe các ngành báo cáo phương án quy hoạch chi tiết xây dựng các vị trí khu đất Kho K54 và số 15-17 Trường Trinh tại Phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thứ sáu
 13/11
S  07h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Đại hội VIII - Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tại Hội trường 2/9
 08h00  Lãnh đạo Sở dự nghe các ngành báo cáo đề xuất xử lý việc quyết toán sau cổ phần hóa Công ty cà phê Gia Lai tại Phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
C    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
 14/11
S  08h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Lễ khai mạc Triển lãm tem Bưu chính khu vực Tây Nguyên tại Bảo tảng tỉnh Gia Lai (GM số 69/GM-BĐGL
C    

Go to Top