Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 09/01/2023 đến ngày 13/01/2023

09/01/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 09/01
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v hệ số điều chỉnh giá đất 2023 trên địa bàn tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 116/GM-HĐND)
 8h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Về kinh phí hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trực bảo vệ rừng và PCCCR trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 03/GM-STC)
 9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự tổng kết hội đồng Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, tại Hội LHPN tỉnh (GM số 02/GM-HĐQL)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 04/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL, tại KS Pleiku (GM số 01/GM-SVHTTDL)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v kinh phí xây dựng trụ sở CA huyện, tại Sở KHĐT (GM số 03/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v kinh phí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại BTGTU (GM số 897-CV/BTG)
Thứ ba
 10/01
S  8h00  Ban Giám đốc và toàn thể Đảng viên dự tổng kết Đảng bộ Sở Tài chính
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 03/GM-UBND)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thu hồi đất của Công ty xây dựng 25, tại Sở TNMT (GM số 06/GM-STNMT)
 9h30  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, tại Sở NNPTNT (GM số 10/GM-SNNPTNT)
C  13h30  Ban Giám đốc và toàn thể công chức, NLĐ dự Hội nghị cán bộ công chức Sở Tài chính
 13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v báo cáo tình hình triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em", tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 05/GM-VP)
Thứ tư
 11/01
S  7h30  Phòng HCSN dự Hội nghị tổng kết công tác 2022 của Hội VHNT, tại trụ sở Hội VHNT (GM số 17/GM-HVHNT)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra việc đề nghị thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (TB số 233/TB-HĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v trao đổi các nội dung liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng, tại Quỹ BVPTR (GM số 01/GM-QBVPTR)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tại Phòng họp 3A - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 10/GM-VPUB)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v làm rõ các nội dung theo đề nghị của Sở Tư pháp về Bộ đơn giá dịch vụ công ích, tại Sở Xây dựng (GM số 03/GM-SXD)
 14h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp với đoàn công tác tỉnh Ratanakiri, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 76/UBND-NC)
Thứ năm
 12/01
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất các nội dung trong KH chuyển đổi số tỉnh, tại Sở TTTT (GM số 02/GM-STTTT)
 9h00  Phòng GCS dự kiểm tra thực tế và đề xuất xử lý các nội dung giao đất, tại huyện Krông Pa (Gm số 14/GM-STNMT)
 10h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v báo cáo kết quả kỳ thi tuyển công chức, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 74/GM-SNV)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
 13/01
S  8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NNPTNT, tại UBND tỉnh (GM số 05/GM-UBND)
C  17h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc cùng Báo Gia Lai, tại trụ sở Báo Gia Lai
Thứ bảy
 14/01
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023, tại Hội trường 2/9 (GM số 05/GM-SLĐTBXH)
C    
Go to Top