Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023

08/05/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 08/05
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00  Lãnh đạo Sở dự làm việc với Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ V/v công bố quyết định thanh tra
 8h30  Phòng GCS dự Tọa đàm về khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường, tại KS Tre Xanh (GM số 158/GM-BTNN)
 9h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Kông Chiêng, Lơ Ku), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo công tác quản lý và giao dự toán kinh phí cho các hội quần chúng, tại UBND tỉnh (GM số 124/GM-VP)
 14h00  PHòng QLNS dự họp V/v rà soát triển khai mô hình phát triển OCOP, tại Sở KHĐT (GM số 90/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng GCS dự kiểm tra tình trạng kỹ thuật và đề nghị thanh lý tài sản, tại HĐND tỉnh (GM số 08/GM-VP)
Thứ ba
 09/05
S  7h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác của BCĐ các chương trình MTQG, tại huyện Chư Sê (GM số 126/GM-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp tiểu ban Bảo đảm diễn tập KVPT, tại BCHQS tỉnh (KH số 201/KH-TBBĐ)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Kông Chro, Sơ Pai), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v xác định mức nhiên liệu tiêu hao đối với xe chuyên dùng ép rác, tại huyện KongChro (GM số 01/GM)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ kiêm Kế toán trưởng Quỹ phát triển đất tỉnh, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 04/GM-QPTĐ)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Kanak), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo phê duyệt đơn giá dịch vụ công ích, tại phòng họp 4A UBND tỉnh (GM số 130/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm, tại Sở KHĐT (GM số 92/GM-SKHĐT)
 15h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v hoàn trả vốn ứng quá hạn của huyện Mang Yang, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 03/GM-QPTĐ)
Thứ tư
 10/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp BCĐ diễn tập KVPT 2023, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy (GM số 81-CV/BCĐ)
   
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Ia Pa), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
C  13h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tiến độ các dự án bố trí vốn từ nguồn thu tiền SDĐ, tại Tp Pleiku và huyện Chư Păh (CV số 1229/SKHĐT)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v dự toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 127/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Kanak), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
 14h00  Phòng HCSN dự thẩm định Đề án khu du lịch sinh thái, tại Sở NNPTNT (GM số 165/GM-SNNPTNT)
 16h00  Phòng QLNS dự họp V/v xử lý các đề xuất hỗ trợ cho CA tỉnh (GM số 96/GM-SKHĐT)
Thứ năm
 11/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 131/GM-VP)
 8h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự án Bệnh viện Bình An, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 184/GM-VP)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Krong Pa, Hà Nừng), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
 9h00  Phòng ĐT dự họp V/v kinh phí còn lại của dự án để lập Giấy phép môi trường, tại Sở KHĐT (GM số 95/GM-SKHĐT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Kong Hde), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 68/GM-STC)
 14h00  Phòng HCSN dự họp thẩm định nội dung, dự toán chi tiết kinh phí chính sách đầu tư rừng đặc dụng, tại Sở NNPTNT (GM số 180/GM-SNNPTNT)
 14h30  Lãnh đạo Sở dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống An ninh kinh tế, tại trụ sở Công an tỉnh
Thứ sáu
 12/05
S  8h00  Phòng QLNS dự họp V/v chế độ miễn giảm tiền SDĐ đối với người có công, tại Cục Thuế tỉnh (GM số 878/GM-CTGLA)
 9h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tiến độ các dự án bố trí vốn từ nguồn thu tiền SDĐ, tại huyện Chư Pưh (CV số 1229/SKHĐT)
 10h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở đi khảo sát thực tế cùng Đoàn công tác Bộ Ngoại giao (KH số 1070/KH-UBND)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (KH số 1070/KH-UBND)
 14h00  Phòng GCS dự đánh giá hiện trạng xe ô tô, tại UB MTTQ VN tỉnh (GM số 2128/GM-MTTQ)
 14h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tiến độ các dự án bố trí vốn từ nguồn thu tiền SDĐ, tại BCHQS tỉnh và huyện Đức Cơ (CV số 1229/SKHĐT)
Thứ bảy
 13/05
S  8h00  Phòng ĐT dự kiểm tra tiến độ các dự án bố trí vốn từ nguồn thu tiền SDĐ, tại huyện Kbang và tx An Khê (CV số 1229/SKHĐT)
C    
Go to Top