Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

07/12/2020

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 07/12
S    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
C  14h00  Lãnh dạo Sở dự họp thống nhất một số nội dung có liên quan dến việc xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành tại Phòng họp STC (GM số 273/GM-STC)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020 tại Phòng họp trực tuyến - Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh (GM số 447/GM-VP)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự xem xét, xử lý việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật còn sai lệch của một số tài sản chuyển giao tại Phòng họp STC (GM số 272/GM-STC)
Thứ ba
 08/12
S  08h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI tại Hội trường 2/9 (TB số 242/TB-HĐND). Thời gian 03 ngày
C    
Thứ tư
 09/12
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Phòng họp họp trực tuyến 3A - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 449/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự bàn giao tài sản từ tỉnh sang Cục Quản lý thị trường Gia Lai tại Cục Quản lý thị trường Gia Lai (GM số 275/GM-STC)
Thứ năm
 10/12
S  08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp đề xuất UBND tỉnh xử lý tài sản là cây cao su khi nhà nước bồi thường (GM số 276/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp thống nhất điều chỉnh phân bổ nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT năm 2020 tại Phòng họp Giao ban BHXH tỉnh (GM số 1288/GM-BHXH)
 16h40  Lãnh đạo Sở dự Tọa đàm "Kết nối Đầu tư vào Gia Lai năm 2020" tại Vĩnh Phúc (CV số 265/SKHĐT-XTĐT)
Thứ sáu
 11/12
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến "Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tại Phòng họp trực tuyến số 3A - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 445/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai tại Khách sạn Pleiku Place (GM số 450/GM-VP)

Go to Top