Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

06/06/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 06/06
S  7h00  Họp giao ban cơ quan
 7h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 8 khóa XI, tại Bộ CHQS tỉnh (GM số 753-CV/TU)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Chư Păh (TB số 115/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Ngoại vụ (CV số 871/STC-HCSN)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Tọa đàm khảo sát, lấy ý kiến xây dựng Luật Phòng thủ dân sự của tỉnh, tại Bộ CHQS tỉnh (GM số 78/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại Tp Pleiku (TB số 115/TB-HĐND)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự cuộc họp cho chủ trương xây dựng NQ HĐND tỉnh, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 208/GM-VP)
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất các nội dung liên quan trong việc hỗ trợ 05 HTX tham gia hội chợ tại Hà Nội, tại Liên Minh HTX (GM số 129/GM-LMHTX)
 14h00  Phòng GCS dự họp Hội đồng thẩm định giá đất V/v thống nhất các nội dung liên quan dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn huyện Chư Pah, tại phòng họp Sở Tài chính
 14h00  Phòng GCS tham gia định giá tài sản, tại 129 Phan Đình Phùng (Gm số 163/TA-DS)
 14h00  Phòng GCS dự đánh giá hiện trạng xe ô tô, tại trường PTDTNT tỉnh (Gm số 71/GM-PTDTNT)
Thứ ba
 07/06
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự tiếp xúc cử tri, tại xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro (KH số 22/KH-TĐB)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết Đảng ủy quân sự (tổng kết NQ 765 của Quân ủy TW), tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 79-GM/ĐU)
 8h00  Phòng QLNS tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Đức Cơ (TB số 116/TB-HĐND)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở Y tế (CV số 871/STC-HCSN)
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại huyện Krong Pa (QĐ số 299/QĐ-MTTQ và CV số 1560/MTTQ)
 8h00  Phòng GCS tham gia định giá tài sản, tại xã Ia Der huyện Ia Grai (Gm số 174/CV-DS)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản, tại Công ty Khai thác CTTL (GM số 234/GM-KTTL)
 8h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở làm việc với Thanh tra tình về tình hình sử dụng phần mềm, tại Sở Tài chính
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Mang Yang (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết Đảng ủy quân sự (tổng kết NQ 623 của Quân ủy TW), tại BCH Quân sự tỉnh (GM số 79-GM/ĐU)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v xử lý quyết toán sau cổ phần hóa Công ty cà phê, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 210/GM-VP)
 14h00  Phòng QLNS tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Chư Prông (TB số 116/TB-HĐND)
Thứ tư
 08/06
S  6h30 (3 ngày)  Đ/c Trương Thanh Tùng (QLNS) tham dự diễn tập KVPT, tại huyện Mang Yang (KH số 43/KH-BCĐ)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp thành viên UBND tỉnh V/v thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, tại UBND tỉnh (GM số 79/GM-UBND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 209/GM-VP)
 8h00  Phòng QLNS tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Chư Pưh (TB số 116/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại thị xã Ayun Pa (QĐ số 299/QĐ-MTTQ và CV số 1560/MTTQ)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Kông Chro (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tại Sở Y tế (GM số 1793/GM-SYT)
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo, đề xuất nguồn tiền sử dụng đất 2022 và 2023, tại phòng họp 3B trụ sở UBND tỉnh (GM số 213/GM-VP)
 14h00  Phòng QLNS tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Chư Sê (TB số 116/TB-HĐND)
Thứ năm
 09/06
S  8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại huyện Phú Thiện (QĐ số 299/QĐ-MTTQ và CV số 1560/MTTQ)
 8h00  Phòng QLNS tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại huyện Chư Pah (TB số 116/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Văn phòng điều phối NTM (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại tx An Khê (CV số 1628/STC-QLGCS)
 9h00  Phòng ĐT dự họp V/v thống nhất một số nội dung liên quan đến Chương trình MTQG NTM, tại Sở KHĐT (GM số 113/GM-SKHĐT)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở làm việc với Thanh tra tỉnh về tình hình sử dụng phần mềm, tại Thanh tra tỉnh
 14h00  Phòng QLNS tham dự Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại Tp Pleiku (TB số 116/TB-HĐND)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v kiểm tra đề xuất kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, tại huyện Phú Thiện (GM số 179/GM-SNNPTNT)
Thứ sáu
 10/06
S  7h30  Phòng HCSN dự Hội nghị tuyên truyền về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEF, tại KS Tre Xanh (GM số 34/GM-SCT)
 7h30  Phòng ĐT dự họp V/v thống nhất phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Ct MTQG, tại Sở KH&ĐT (GM số 116/GM-SKHĐT)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với doanh nghiệp và HTX, tại Hội trường 2/9 (GM số 74/GM-HĐND)
 8hh0  Phòng GCS dự thẩm định và định giá tài sản, tại huyện Ia Grai (Gm số 192/CV-DS)
 8h00  Phòng HCSN dự họp V/v thẩm định hồ sơ dự toán bảo tồn đa dạng sinh học, tại Sở NNPTNT (GM số 180/GM-SNNPTNT)
 8h00 (2 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Sở TNMT (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30 (1 ngày)  Phòng GCS dự họp V/v kiểm tra phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất cấp huyện theo Nghị định 167, tại huyện Chư Păh (CV số 1628/STC-QLGCS)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở làm việc với Đoàn khảo sát việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 136/2021/NQ-HĐND, tại HĐND tỉnh (TB số 116/TB-HĐND)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở làm việc với Thanh tra tỉnh về tình hình sử dụng phần mềm, tại Thanh tra tỉnh
 14h00  Phòng HCSN dự họp V/v triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương, tại Sở Công thương (GM số 35/GM-SCT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất hướng dẫn các thủ tục liên quan đến dự án trồng rừng trên địa bàn các huyện do công ty Cổ phần Nguyên Lâm Gia Lai đề xuất (GM số 114/GM-SKHĐT)
Thứ bảy
 11/06
S    
C    
Chủ nhật
 12/06
S  9h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, tại Hội trường 2/9 (GM số 80/GM-UBND)
C    
Go to Top