Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023

06/03/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 06/03
S  6h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Chư Sê (TB số 106/TB-HĐND)
 6h30  Phòng GCS tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Chư pưh (TB số 107/TB-HĐND)
 7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v Về việc triển khai Dự án Hồ chứa nước Ia Prát, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tại Sở KHĐT (GM số 29/GM-SKHĐT)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự hội nghị sơ kết công tác tháng 02 và 02 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023, tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (GM số 21/GM-UBND)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v thống nhất phương án giao bổ sung kế hoạch vốn CT MTQG, tại Sở KHĐT (GM số 28/GM-SKHĐT)
 14h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, tại Phòng họp Sở Tài chính (GM số 26/GM-STC)
Thứ ba
 07/03
S  5h45  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại thị xã An Khê và huyện Mang Yang (TB số 106/TB-HĐND)
 7h00  Phòng GCS tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện IAGRai (TB số 107/TB-HĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Sở TT&TT về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2023, tại Sở TT&TT (GM số 60/GM-VP)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v xử lý kiến nghị của Cty BOSSCO và Tập đoàn VKLand, tại Sở KHĐT (CV số 487/SKHĐT)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự buổi làm việc giữa BHXH tỉnh và UBND tỉnh về các chính sách BHXH, BHYT, tại trụ sở BHXH tỉnh (GM số 181/GM-BHXH)
   
Thứ tư
 08/03
S  7h00  Phòng QLNS dự làm việc với tổ KTNN Chương trình MTQG, tại Ban Dân tộc (CV số 178/BDT)
   
 8h00  Đ/c Nguyễn ANh Dũng GĐ Sở và Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị giao nhiệm vụ cho ban tổ chức, ban chỉ đạo, cơ quan của ban chỉ đạo và các địa phương tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 , tại BCHQS tỉnh (GM số 22/GM-BCHQS)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 63/GM-VP)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự làm việc với hệ thống Chính trị xã ĐakPling, huyện Kông Chro (GM số 980-CV/TU)
C  14h00  Phòng GCS dự họp V/v ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, tại Sở TNMT (GM số 61/GM-STNMT)
Thứ năm
 09/03
S  7h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tập huấn công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về TTATXH, tại Hội trường 2/9 (GM số 07/GM-CAT)
 8h00  Đ/c Nguyễn ANh Dũng GĐ Sở dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh (GM số 53/GMBCSĐ)
   
 8h00  Phòng GCS dự Hội nghị phản biện xã hội đối với Luật đất đai sửa đổi, tại UBMTTQ tỉnh (GM số 2034/GM-MTTQ)
 9h00  Phòng HCSN dự họp V/v tạm dừng thực hiện dự án hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học, tại Sở KHĐT (GM số 32/GM-SKHĐT)
C    
 14h00  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng và toàn thể CBCC dự Đại hội Công đoàn Sở Tài chính (GM số 05/GM-CĐS)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển rừng bền vững, tại Sở KHĐT (GM số 31/GM-SKHĐT)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v giải quyết khiếu nại đối với Công ty Xuân Thủy, tại Sở TNMT (GM số 63/GM-STNMT)
 14h00  Phòng HCSN dự họp về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập, tại Sở GDĐT (GM số 535/GM-SGDĐT)
 17h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động về ngoại giao kinh tế, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 23/GM-UBND)
Thứ sáu
 10/03
S  7h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham dự Đoàn giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư, tại huyện Đak Đoa (TB số 106/TB-HĐND và CV số 62/VP-CTHĐ)
 8h00  Phòng QLNS dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống ma túy, tại trụ sở CA tỉnh (GM số 817/GM-CAT)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất điều chỉnh thông số kỹ thuật còn thiếu của tang vật, tại Cục THADS tỉnh (GM số 158/GM-CTHADS)
C  14h00  Đ/c Nguyễn ANh Dũng GĐ Sở và Phòng GCS dự làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, tại phòng họp Sở Tài chính
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ TNMT về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tại Hội trường 2/9 (GM số 64/GM-VP)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V/v cho ý kiến về các dự án Đầu tư xây dựng công trình, tại Sở KHĐT (GM số 34/GM-SKHĐT)
Go to Top