Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023

06/02/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 06/02
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 7h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở tham gia tập huấn Chỉ huy trưởng Ban chi huy quân sự cơ quan từ ngày 06/02 - 12/02 (QĐ số 299/QĐ-BCH)
 7h00  Phòng Thanh tra và Phòng HCSN dự kiểm tra liên ngành Tài chính - Y tế, tại TTYT huyện Kông Chro
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí tại Hội trường 2/9 (CV số 229/UBND-KGVX)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp Hội đồng thẩm định giá đất, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 09/GM-HĐTĐGĐ)
Thứ ba
 07/02
S  7h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 12/GM-UBND)
 8h30  Phòng GCS dự giao, nhận tài sản tịch thu, tại huyện Kbang (TB số 515/TB)
 9h00  Đ/c Nguyễn Hữu Thảo PBTĐU dự Hội nghị cán bộ thực hiện quy trình nhân sự bổ sung cấp ủy, tại Hội trường 2/9 (CV số 1381-CV/ĐUK)
 8h30  Phòng HCSN dự họp V/v triển khai kế hoạch khuyến nông, tại Sở NNPTNT (GM số 25/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v làm việc với Đoàn công tác của Bộ NNPTNT, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 13/GM-UBND)
   
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v rà soát quyết toán sau cổ phần hóa, điều chỉnh giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 10/GM-STC)
Thứ tư
 08/02
S  6h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự lễ giao nhận quân, tại huyện Phú Thiện (GM số 20/GM-HĐNVQS)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v đề xuất phân bổ kinh phí sự nghiệp CT MTQG, tại Sở NNPTNT (GM số 27/GM-SNNPTNT)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v thống nhất số liệu thực hiện thu xổ số kiến thiết năm 2022 so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 11/GM-STC)
 14h00  Phòng ĐT dự họp V.v thống nhất các khoản vay, tại Sở NNPTNT (GM số 29/GM-SNN)
 16h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh và tập đoàn Bưu chính Viễn thông, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 21/GM-VP)
 16h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v trao đổi, thống nhất kinh phí phân bổ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 12/GM-STC)
Thứ năm
 09/02
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị tổng kết hoạt động xổ số, tại trụ sở Cty XSKT tỉnh (GM số 48/GM-HĐGS)
 8h00  Phòng GCS dự họp v/v thống nhất hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc đề xuất các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại Sở KHĐT (GM số 11/GM-SKHĐT)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v thống nhất phương án bàn giao tài sản, tại Sở Ngoại vụ (GM số 02/GM-SNgV)
C  14h00  Dự kiến: Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh nghe các ngành tháo gỡ vướng mắc dự án kêu gọi đầu tư
 14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v Xử lý diện tích đất của Trường Đại học Ngân hàng thành phố HCM và của NHNN chi nhánh Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 13/GM-STC)
Thứ sáu
 10/02
S  8h00  Phòng ĐT dự họp V/v xử lý vướng mắc triển khai dự án ĐTXD khu công nghiệp Nam Pleiku, tại Sở KHĐT (GM số 15/GM-SKHĐT)
 8h30  Phòng ĐT dự họp V/v thực hiện ĐTXD đường giao thông xã Ia Phí huyện Chư Pah, tại huyện Chư Pah (GM số 206/GM-SGTVT)
C  13h30  Phòng HCSN dự họp V/v triển khai NQ về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho học viên, tại Sở KHĐT (GM số 14/GM-SKHĐT)
Go to Top