Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022

04/07/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 04/07
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các Phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh - Khu B Tỉnh ủy (GM số 780-CV/TU)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 92/GM-UBND)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp trực tuyến về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại trụ sở UBnD tỉnh (GM số 252/GM-VP)
Thứ ba
 05/07
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v V/v xử lý kiến nghị sau thanh tra (với các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Công ty Cổ phần STSOFT, Công ty Cổ phần Tư vấn FISTD), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 110/GM-STC)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp trực tuyến BCĐ Quốc gia về phòng chống Covid 19, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 253/GM-VP)
 9h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v xử lý kiến nghị sau thanh tra (với các đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất, Công ty TNHH HN DOTNET, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hồng Khánh IT, - Công ty TNHH MTV Tư vấn giải pháp CNTT Toàn Cầu Xanh), tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 111/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Nguyễn Hữu Thảo dự tọa đàm về nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tại Hội trường Đảng ủy khối (GM số 948-CV/ĐUK)
 13h30  Phòng GCS dự Hội nghị gặp mặt thương nhân kinh doanh xăng dầu, tại Sở Công thương (GM số 41/GM-SCT)
 14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp Về việc quyết toán dự án hoàn thành của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Prông, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 112/GM-STC)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v tham gia ý kiến đối với đề xuất phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự ATGT, tại Sở GTVT (GM số 03/GM-BATGT)
Thứ tư
 06/07
S  5h00 (3 ngày)  Đ/c Lê Ngọc Đình (QLNS) dự diễn tập khu vực phòng thủ, tại huyện Kbang
 7h15  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Lễ dâng hương, dâng hoa Bác Hồ, tại quảng trường Đại Đoàn Kết
 7h45 (3 ngày)  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, tại Hội trường 2/9 (GM số 77/GTrT-HĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất số liệu hiện trạng diện tích cây trồng và nội dung Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng kèm hiệu quả", tại Sở NNPTNT (Gm số 216/GM-SNNPTNT)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất, tại NHNN chi nhánh Gia lai (Gm số 537/GM-GLA)
Thứ năm
 07/07
S  8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 663-CV/BTGTU)
 8h00  Thanh tra Sở dự Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành thanh tra, tại 69 Hùng Vương (GM số 270/GM-TTr)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Tài chính, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (GM số 186/GM-VP)
Thứ sáu
 08/07
S  8h00  Phòng GCS dự họp V/v thanh lý xe ô tô, tại UBND huyện Chư Sê (Gm số 138/GM-UBND)
C    Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan
Go to Top