Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022

04/04/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 04/04
S  7h00  Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn họp giao ban
C  13h30  Phòng HCSN dự Hội nghị trực tuyến về công tác hướng dẫn, chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung về TT&TT trong các CT MTQG 2021-2025, tại Sở TT&TT (GM số 05/GM-STTTT)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v góp ý dự thảo các văn bản về kết quả thẩm định, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tại Sở Nội vụ (CV số 587/SNV-CCHC)
Thứ ba
 05/04
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình Kinh tế xã hội 2022, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 135/GM-VP)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021, tại Hội trường 2/9 (GM số 133/GM-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thẩm tra các Tờ trình do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Năm, tại trụ sở HĐND tỉnh (GM số 136/GM-VP)
 8h00  Phòng QLNS dự họp V/v tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo nội dung CV số 239/QK-ĐN của QK 5, tại Sở Ngoại vụ (GM số 13/SNgV)
C  14h00  Phòng HCSN dự họp V/v tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng phần mềm, ứng dụng phục vụ thông tin, cảnh báo công tác phòng chống thiên tai, tại Sở NNPTNT (GM số 106/GM-SNNPTNT)
Thứ tư
 06/04
S  7h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022, tại phòng họp trực tuyến Khu B trụ sở Tỉnh ủy (GM số 550-CV/BTGTU)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v nghe các Sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến cổ phần hóa Công ty cà phê, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 139/GM-VP)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp BTC Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm thành lập tỉnh, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (CV số 976/VP-KGVX)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v ủy quyền giải quyết miễn giảm tiền thuế đất theo quy định tại Thông tư số 58/2017/TT-BTC, tại phòng họp Sở tài chính (GM số 59/GM-STC)
Thứ năm
 07/04
S  7h30  Phòng GCS dự họp V/v giao nhận tài sản sung công quỹ nhà nước, tại Hạt kiểm lâm Chư Sê (GM số 240/CTHADS-GM)
 8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v nghe báo cáo quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 138/GM-VP)
 8h00  Phòng HCSN tham gia Đoàn công tác BCĐ Đề án 61, tại huyện Phú Thiện (CV số 06-CV/BCĐ)
 9h00  Phòng ĐT dự họp V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán các công trình huyện Chư Prông thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn"" vay vốn WB, tại Sở NN&PTNT (GM số 103/GM-SNNPTNT)
C  13h00  Phòng HCSN tham gia Đoàn công tác BCĐ Đề án 61, tại huyện Ia Pa (CV số 06-CV/BCĐ)
 14h00  Ban Giám đốc dự họp với Đoàn công tác Ủy ban kiểm tra TW (391), tại trụ sở Tỉnh ủy
Thứ sáu
 08/04
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến phát động phong trào thi đua 2022 và tuyên dương khen thưởng, tại Hội trường 2/9 (KH số 619/KH-UBND)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại huyện Mang Yang (CV số 65/ĐĐBQH-VP)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị "thực trạng và định hướng phát triển Sắn bền vững", tại Khách sạn Pleiku (GM số 38/GM-UBND)
 8h00  Phòng GCS dự họp V/v điều chuyển tài sản, tại Sở Xây dựng (GM số 19/GM-SXD)
C  14h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2022, tại phòng họp trực tuyến Khu B Tỉnh ủy (GM số 698-CV/TU)
 14h00  Lãnh đạo Sở dự họp V/v nghe báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, tại phòng họp 3A trụ sở UBND tỉnh (GM số 36/GM-UBND)
 14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp trực tuyến đánh giá công tác thực hiện BHYT 2021, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 141/GM-VP)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v bàn giao nhà, đất của Trường Đại học Ngân hàng, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 61/GM-STC)
 14h00  Phòng GCS dự họp V/v giải quyết nợ tiền thuê đất của Công ty điện Đak Đoa, tại Cục Thuế tỉnh (GM số 560/GM-CTGLA)
Go to Top