Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022

02/05/2022

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 02/05
S    
C    
Thứ ba
 03/05
S    
C    
Thứ tư
 04/05
S  7h00  Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Chư Sê (TB số 47/TB-HĐND)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v cho ý kiến chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết phê duyệt nội dung được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và quy định mức chi tham gia thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của TTCP, tại HĐND tỉnh (GM số 62/GM-BPC và 177/GM-VP)
 14h00  Phòng QLNS dự họp V/v thẩm định, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử, tại Sở TTTT (GM số 650/STTTT-TTra)
Thứ năm
 05/05
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp V/v báo cáo sơ bộ các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XII và đề nghị cho chủ trương xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản, tại phòng họp 3B, trụ sở UBND tỉnh (GM số 176/GM-VP)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại Tp Pleiku (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở và Trưởng các phòng chuyên môn dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác văn thư lưu trữ 2022, tại phòng họp Sở Tài chính (KH số 706 /KH-SNV)
 8h00 (1 ngày)  Phòng QLNS tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Chư Prông (TB số 47/TB-HĐND)
 8h30 (2 ngày)  Phòng HCSN tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát DVMTR tại Sư đoàn 2, QK5 (CV số 74/QBVPTR)
 9h00  Phòng GCS dự họp V/v bàn giao xe ô tô, tại Văn phòng UBND tỉnh (GM số 179/GM-VP)
C    
Thứ sáu
 06/05
S  7h30  Phòng TH Tham dự “ Hội nghị tập huấn hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu”, tại Pleiku Palace (Gm số 23/GM-SCT)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Kong Chro TB số 47/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở tham gia Đoàn giám sát V/v "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp", tại huyện Kbang (TB số 47/TB-HĐND)
 8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Văn phòng HĐND tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v xử lý hồ sơ thu hồi 7.953,2m2 đất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, tại BCH quân sự huyện Đức Cơ (GM số 144/GM-STNMT)
C  14h00  Phòng GCS dự họp V/v đề xuất giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, tại Sở KH&ĐT (GM số 85/GM-SKHĐT)
 15h00  Phòng GCS dự họp V/v Bàn giao Xe ô tô Toyota HILUXG, biển kiểm soát 81C-091.00 từ Sở Tài chính sang Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế quản lý, sử dụng, tại phòng họp Sở Tài chính (Gm số 75/STC-GM)
Thứ bảy
 07/05
S  8h00 (1 ngày)  Phòng HCSN dự thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách 2021 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh (CV số 871/STC-HCSN)
C    
Go to Top