Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023

02/01/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 02/01
S    Nghỉ lễ
C    Nghỉ lễ
Thứ ba
 03/01
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
 7h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, tại Hội trường 2/9 (GM số 115/GTr-HĐND)
 7h30  Phòng GCS dự khảo sát việc thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh từ ngày 03/01/2023 - 11/01/2023 (TB số 233/TB-HĐND)
 7h45 (1 ngày)  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 160/GM-UBND)
C  14h00  Phòng HCSN dự họp V/v thống nhất tham mưu NQ quy định mức hỗ trợ học phí, tại Sở GDĐT (GM số 3557/GM-SGDĐT)
 15h00  Phòng QLNS dự Lễ bàn giao đưa vào sử dụng trang thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh mạng, tại 80 Nguyễn Văn Trỗi (GM số 01/GM-CAT)
Thứ tư
 04/01
S  8h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự tiếp xúc cử tri tại xã An Trung, huyện Kông Chro (GM số 2460/UBND-NC)
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 của Bộ KH&ĐT, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 494/GM-BKHĐT)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tại trụ sở UBMTTQ tỉnh (GM số 483-GM-VP)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tại trụ sở UBND tỉnh (GM số 944-CV/TU)
Thứ năm
 05/01
S    Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở đi công tác Hà Nội từ ngày 05/01 - 06/01
 8h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 của tỉnh, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 162/GM-UBND)
 8h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở, các đ/c: Khoa (GCS), Đình (QLNS), Ngọc (TH), Quỳnh (HCSN) tham gia phiên xét xử tại TAND tỉnh
 8h30  Phòng GCS dự họp V/v xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ, tại Sở TNMT (GM số 01/GM-STNMT)
C  14h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất các nội dung triển khai tổ chức Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, tại Liên minh HTX tỉnh (GM số 01/GM-LMHTX)
 14h00  Phòng HCSN dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, tại Hội trường 2/9 (GM số 01/GM-SLĐ)
 17h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở làm việc với Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum, tại trụ sở Cục Hải quan
Thứ sáu
 06/01
S  7h20  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Lễ Công bố quyết định về công tác cán bộ, tại Hội trường tầng 3 trụ sở UBND tỉnh (GM số 01/GM-UBND)
 8h00  Thanh tra Sở dự Hội nghị tổng kết năm 2022 của Thanh tra tỉnh, tại Hội trường 2/9 (GM số 04/GM-TTr)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng hoàn chỉnh Trụ sở làm việc độc lập cho công an 07 xã biên giới thuộc tỉnh Gia Lai, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 02/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết ngành Công thương, tại Hội trường 2/9 (GM số 01/GM-SCT)
Go to Top