Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 01/5/2023 đến ngày 05/5/2023

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 01/5/2023 đến ngày 05/5/2023

04/05/2023

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 01/05
S    
C    
Thứ ba
 02/05
S    
C    
Thứ tư
 03/05
S    
C    
Thứ năm
 04/05
S  7h00  Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn họp giao ban
C  14h00  Phòng GCS dự họp V/v rà soát, thống nhất số liệu về đất đai, tại Sở TNMT (GM số 133/GM-STNMT)
 15h00  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự quay phim diễn tập KVPT, tại BCH BĐBP tỉnh (GM số 61/GM-BCH)
Thứ sáu
 05/05
S  6h50 (1 ngày)  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở, Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự diễn tập thử KVPT 2023, tại Bộ CHQS tỉnh (GM số 78/GM-BTC)
 8h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất ý kiến phương án sắp xếp lại 03 cơ sở nhà đất, tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 69/STC-GM)
C  14h30  Phòng GCS dự họp V/v giao nhận tài sản sung công quỹ, tại Cục THADS tỉnh (GM số 146/TB-CTHADS)
Go to Top