Trang chủ > Chuyên mục > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

01/02/2021

Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 01/02
S    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
C    
Thứ ba
 02/02
S  08h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp thống nhất bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh tại Phòng họp STC (GM số 19/GM-STC)
C  13h30  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự Hội thảo xây dựng kịch bản tổ chức Diễn tập tại Khách sạn Pleiku (GM số 23/GM-BQLDA)
 14h30  Lãnh đạo Sở dự hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tại Phòng họp STC (GM số 20/GM-STC)
Thứ tư
 03/02
S  08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự cuộc họp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Phòng họp số 2A - VP HĐND tỉnh (GM số 45/GM-VP)
 08h00  Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở dự họp V/v thống nhất đề xuất xây dựng đơn giá đền bù các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh, tại Sở Nông nghiệp & PTNT (GM số 34/GM-SNNPTNT)
 08h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp thẩm tra hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp 2A trụ sở HĐND tỉnh (TB số 466/TB-HĐND)
 08h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp thống nhất hình thức triển khai dự án Chợ đầu mối nông sản, Tổ hợp thương mại-dịch vụ tại Phòng họp STC (GM số 21/GM-STC)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp kiểm tra, báo cáo nội dung xử lý đất, tài sản gắn liền với đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội tại phòng họp STC (GM số 18/GM-STC)
Thứ năm
 04/02
S  08h30  Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Tài chính (GM số 49/GN-VP)
C  14h00  Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp định giá thành tiền Việt Nam đồng tại thời điểm tháng 01/2019 tại Phòng họp STC (GM số 22/HĐĐG-GM)
Thứ sáu
 05/02
S    Lãnh đạo làm việc tại cơ quan
C    

Go to Top