Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư
Default news teaser image

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/06/2022

Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 06/6/2022 của Sở Tài chính về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Default news teaser image

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

26/05/2022

Quyết định số 114/QĐ-STC ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Default news teaser image

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình

26/05/2022

Quyết định số 115/QĐ-STC ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình

Default news teaser image

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

24/05/2022

Thông báo số 177/TB-STC ngày 24/5/2022 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Default news teaser image

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/04/2022

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Default news teaser image

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/04/2022

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Default news teaser image

Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

29/03/2022

Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Default news teaser image

Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

29/03/2022

Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

Default news teaser image

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Đá Bazan cục, số lượng: 245m³ và Đá Bazan trụ, số lượng: 08m³ tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

13/07/2021

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Đá Bazan cục, số lượng: 245m³ và Đá Bazan trụ, số lượng: 08m³ tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Default news teaser image

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là gỗ Sao xanh, thuộc nhóm II là sản phẩm thuộc rừng tự nhiên bị vùi lấp không xác định được chủ sở hữu

16/06/2021

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là gỗ Sao xanh, thuộc nhóm II là sản phẩm thuộc rừng tự nhiên bị vùi lấp không xác định được chủ sở hữu

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển ...

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ...

26/05/2021

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ (Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp...

 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Go to Top