Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/04/2023

Thông báo số 159/TB-STC ngày 06/4/2023 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân pdf.gif
Go to Top