Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > Thông báo mời thầu: Xây dựng và chuyển giao cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương

Thông báo mời thầu: Xây dựng và chuyển giao cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương

08/10/2019

 
Thông tin chung
Số TBMT 20191017276-00 Ngày đăng tải 08/10/2019 08:29
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Hàng hóa
Bên mời thầu Sở Tài chính Gia Lai
Chủ đầu tư Sở Tài chính tỉnh Gia Lai – số 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai – Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax: (0269) 3 876 74
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên gói thầu Xây dựng và chuyển giao cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương
Tên dự toán mua sắm Phê duyệt Đề cương và Dự toán Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương
Nguồn vốn Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 75
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Chọn nhà thầu trong nước
 
 
Tham dự thầu
Hình thức nhận HSDT Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 08/10/2019 08:29 Đến ngày 18/10/2019 09:00
Mua HSMT Miễn phí        
Địa điểm nhận HSDT web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 
 
Mở thầu
Thời điểm mở thầu 18/10/2019 09:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,085,469,055 VND
Số tiền bằng chữ Hai tỷ tám mươi năm triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn năm mươi năm đồng chẵn
 
 
Bảo đảm dự thầu
Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo 30.000.000 VND
Số tiền bằng chữ Ba mươi triệu đồng chẵn
Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng Vietcombank
 
 
 

Go to Top