Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công > Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin tài chính

Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn chị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai

13/06/2019
Thông tin chung
Số TBMT 20190631696-00 Ngày đăng tải 13/06/2019 09:01
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực Lĩnh vực thông báo Hàng hóa
Bên mời thầu Z057915 - Sở Tài chính Gia Lai
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên gói thầu Cung cấp thiết bị, xây dựng và chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn chị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai
Tên dự toán mua sắm Xây dựng hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai
Nguồn vốn Nguồn sự nghiệp kinh tế
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi Chọn nhà thầu trong nước

Hình thức nhận HSDT Đấu thầu không qua mạng
Thời gian bán HSMT từ ngày 18/06/2019 14:00 Đến ngày 28/06/2019 14:00
Địa điểm Văn Phòng Sở Tài chính Gia Lai; địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Số điện thoại: 02693 824348; fax: 02693 876748
Giá bán 2,000,000 VND
Thời điểm mở thầu 28/06/2019 14:15
Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền đảm bảo 55.000.000 VND
Số tiền bằng chữ Năm mươi năm triệu đồng chẵn

Go to Top