Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đang triển khai > Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên đị

Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/09/2021

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai pdf.gif
Go to Top