Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

26/05/2022
Quyết định số 114/QĐ-STC ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
File đính kèm tại đây
Go to Top