Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

29/03/2022
Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán
File đính kèm tại đây
Go to Top