Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/04/2022
Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
File đính kèm tại đây
Go to Top