Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tà

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/06/2022
Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 06/6/2022 của Sở Tài chính về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
File đính kèm tại đây
Go to Top