Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

08/11/2016

Ngày 14/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018.
Cụ thể các Danh mục 53 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018: Nhấn để xem
Go to Top