Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2017 trên địa bàn tỉ

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/05/2017

Ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 534/QĐ-UBND 
Go to Top