Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2019 trên địa bàn tỉ

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2019

Ngày 09/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Xem nội dung tại đây
Go to Top