Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉ

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2018

Ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 564/QĐ-UBND
Go to Top