Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai > Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (giai đoạn 1) (Đã hoàn thành)

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (giai đoạn 1) (Đã hoàn thành)

28/04/2016

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (giai đoạn 1)
 
2. Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 
3. Địa điểm đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 
4. Mục tiêu đầu tư:
- Lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu lịch sử giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở để thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo và hỗ trợ phân tích hiệu quả với nguồn số liệu chính xác, tin cậy đã được rà soát, đối chiếu chặt chẽ nhằm giảm thiểu sai sót, sai lệch so với phương pháp tổng hợp, thống kê thủ công hiện nay.
- Nghiên cứu, giúp Lãnh đạo quyết định các chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát trên địa bàn tỉnh Gia Lai và để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
 
5. Tổng mức đầu tư: 232.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu đồng)
 
6. Thời gian thực hiện: năm 2016
Go to Top