Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Dự án đã triển khai
Default news teaser image

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

06/06/2022

Thông báo số 192/TB-STC ngày 06/6/2022 của Sở Tài chính Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Default news teaser image

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

06/06/2022

Quyết định số 120/QĐ-STC ngày 06/6/2022 của Sở Tài chính về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Default news teaser image

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

26/05/2022

Quyết định số 114/QĐ-STC ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Default news teaser image

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình

26/05/2022

Quyết định số 115/QĐ-STC ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng các hạng mục công trình

Default news teaser image

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/04/2022

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Default news teaser image

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/04/2022

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Default news teaser image

Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

29/03/2022

Quyết định số 66/QĐ-STC ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Default news teaser image

Quyết định Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

29/03/2022

Quyết định số 67/QĐ-STC ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính Về việc chỉ định thầu tư vấn gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

 |<  < 1 - 2  >  >| 
Go to Top