Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số > Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai

13/10/2022

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 pdf.gif


Go to Top