Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số > Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng c

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính Gia Lai giai đoạn 2021-2025

11/10/2022
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính Gia Lai giai đoạn 2021-2025 pdf.gif
Go to Top