Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số > Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng c

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2022

13/10/2022

Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 07/10/2021 của Sở Tài chính về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2022 pdf.gif


Go to Top