Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số > Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng c

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2021

12/10/2022
Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 12/10/2020 của Sở Tài chính về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai năm 2021 pdf.gif
Go to Top