Trang chủ > Chuyên mục > Chuyển đổi số > Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

13/10/2022
Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 pdf-(1).gif
Go to Top